ListNewByCategory

Đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử

(16/09/2022)
Ngày 15/9/2022, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 7789 gửi Sở Thông tin và Truyền thông, các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố về việc đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.

Công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm

(16/09/2022)
Từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cấp ủy chi, đảng bộ đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng có trọng tâm, trọng điểm. Tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát theo đúng quy trình, khắc phục tình trạng chồng chéo đảm bảo kịp thời, chính xác và đạt hiệu quả cao.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hòa Bình

(16/09/2022)
Ngày 16/9, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hòa Bình về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở Xây dựng, Văn hóa, thể thao và Du lịch; Văn phòng Tỉnh ủy.

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 567-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định về chế độ học tập của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh

(15/09/2022)
Triển khai Quyết định số 567-QĐ/TU, ngày 30/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định về chế độ học tập của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Các Ban Cán sự, Đảng đoàn, Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản cụ thể hóa Quyết định số 567-QĐ/TU, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc thường xuyên quan tâm tới công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; quan tâm cấp kinh phí, đầu tư cơ sở vật chất, các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng được cử đi học.

Công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước của tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2022 – 2030

(15/09/2022)
Nhằm công bố rộng rãi tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh Hòa Bình và các tài liệu có liên quan được sưu tầm, nhằm phát huy hiệu quả giá trị của tài liệu góp phần phục vụ công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Làm căn cứ để xây dựng và thực hiện kế hoạch hàng năm về Chương trình “Công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước” (sau đây gọi tắt là Chương trình), UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 160/KH-UBND, ngày 12/9/2022 về Công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước của tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2022 – 2030.

Đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

(14/09/2022)
Thời đại bùng nổ thông tin, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã mở ra nhu cầu đọc, xem ngày càng hiện đại, tiện ích với nhiều phương tiện đa dạng, giúp bạn đọc tiếp cận thông tin nhanh chóng hơn. Tuy nhiên, các ấn phẩm từ báo in, tạp chí của Đảng vẫn là những thông tin quan trọng tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân. Đây được coi như tài liệu phục vụ sinh hoạt Đảng có giá trị.

Tuyên truyền, phổ biến về giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cấp ủy các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng bộ bộ phận và tổ trưởng tổ đảng ở những chi bộ có đông đảng viên

(14/09/2022)
Thực hiện Đề án số 13-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cấp ủy các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng bộ bộ phận và tổ trưởng tổ đảng ở những chi bộ có đông đảng viên (Đề án số 13-ĐA/TU), ngày 04/9/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có Hướng dẫn số 56-HD/BTGTU về công tác tuyên truyền, phổ biến Đề án.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác quản lý đất đai

(14/09/2022)
Ngày 14/9, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác quản lý đất đai. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên

(14/09/2022)
Sau 5 năm thực hiện Quyết định số 567-QĐ/TU, ngày 30/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định về chế độ học tập của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh Hòa Bình, đến nay, việc học tập các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị đã trở thành một trong những tiêu chuẩn đánh giá năng lực lãnh đạo; đội ngũ giảng viên chuyên trách đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; cơ sở vật chất, các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng được cử đi học được quan tâm đầy đủ.

Quan tâm đến phát triển kinh tế - xã hội của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(14/09/2022)
Hòa Bình là một trong 10 tỉnh trên phạm vi toàn quốc có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, với dân số toàn tỉnh 85,4 vạn người, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 74,43% dân số, gồm các dân tộc Mường, Thái, Tày, Dao, Mông, còn lại là một số dân tộc thiểu số khác. Với điều kiện về địa hình, phân bố dân cư, truyền thống lịch sử từ xa xưa, đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh chủ yếu sinh sống ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, khu vực có diện tích tự nhiên rất rộng nhưng bị chia cắt bởi núi đá, sông, suối, giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội còn hạn chế. Vì vậy, thời gian qua, tỉnh đã quan tâm đến phát triển kinh tế - xã hội của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cũng chính là tạo nền tảng quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh và phát triển kinh tế xã hội bền vững của đất nước.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Phi Long làm việc với Ban Thường vụ Huyện Tân Lạc

(14/09/2022)
Ngày 14/9, đồng chí Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Tân Lạc về tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng cuối năm 2022. Tham gia buổi làm việc, có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở VH,TT&DL tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Phi Long làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Lạc Thuỷ

(14/09/2022)
Chiều ngày 13/9, Đoàn Công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Thủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022. Tham gia cùng Đoàn có các đồng chí: Bùi Tiến Lực, UVBTV TU Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các tổ chức hội, quỹ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(14/09/2022)
Để kịp thời khắc phục hạn chế, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của hội, quỹ trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, ngày 12/9/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1568 về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các tổ chức hội, quỹ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau:

Đẩy mạnh công tác định hướng thông tin, năm bắt tình hình dư luận xã hội tham mưu giải quyết kịp thời những tồn tại, vướng mắc

(14/09/2022)
Trong 8 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao, đã kịp thời tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trung ương, của tỉnh, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ và thời gian. Công tác tuyên truyền tiếp tục được đổi mới, kịp thời, hiệu quả, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Việc nắm bắt, điều tra dư luận xã hội thực hiện thường xuyên, giúp cấp ủy chỉ đạo, kiểm tra, khắc phục, giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, không để phát sinh “điểm nóng” trên địa bàn tỉnh. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc được quan tâm triển khai thực hiện. Triển khai nghiên cứu, học tập chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2022 được triển khai nghiêm túc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Sơn

(13/09/2022)
Chiều 12/9, Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Sơn về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022 và tình hình triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện. Cùng tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Bùi Thị Minh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Hội nghị đánh giá kết quả vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh

(13/09/2022)
Chiều ngày 12/9, Ban quản lý (BQL) Quỹ "Vì người nghèo” tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá công tác vận động, quản lý, sử dụng quỹ (từ tháng 10/2021 - 9/2022) và chuẩn bị cho Lễ phát động Tháng cao điểm ủng hộ xây dựng Quỹ "Vì người nghèo” năm 2022. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Uỷ viên BTVTU Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng BQL Quỹ chủ trì hội nghị.

Hội Phụ nữ tỉnh tích cực triển khai, gắn việc học và làm theo Bác với thực hiện các phong trào thi đua

(13/09/2022)
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh Hòa Bình đã tích cực triển khai, gắn việc học và làm theo Bác với thực hiện các phong trào thi đua. Đồng thời, với nhiều cách làm chủ động, sáng tạo, các cấp Hội đã xây dựng, nhân rộng điển hình về học tập và làm theo Bác, góp phần khơi dậy ý thức thi đua, học tập, lao động sáng tạo trong mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ.

Duyệt các dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022 – 2027

(12/09/2022)
Ngày 12/9, Thường trực Tỉnh ủy đã làm việc với BTV Tỉnh Đoàn, duyệt các dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đồng chí Nguyễn Phi Long, UV dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, VP Tỉnh ủy.

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(10/09/2022)
Chiều 9/9, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư năm 2022 do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thông báo dự thảo kết luận kiểm tra theo Quyết định số 545/QĐNS/TW, ngày 13/6/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thành lập đoàn kiểm tra của Ban Bí thư năm 2022 tại tỉnh Hòa Bình. Tham gia buổi làm việc có đồng chí Lê Tiến Châu, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí thành viên đoàn kiểm tra của Ban Bí thư và các đồng chí trợ lý, thư ký của các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT kiểm tra thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại tỉnh

(10/09/2022)
Ngày 10/9, Đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Lê Minh Hoan, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình Mục tiêu Quốc gia làm Trưởng đoàn đã khảo sát, kiểm tra thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Yên Thủy. Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, UV Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Thị Minh, UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh Ủy.

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị

(09/09/2022)
Sáng ngày 8/9 Công an tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng vùng động lực

(09/09/2022)
Vùng động lực của tỉnh Hòa Bình gồm thành phố Hòa Bình, huyện Lương Sơn, phía bắc Lạc Thủy (theo Nghị quyết số 35/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2012) là vùng đô thị - công nghiệp, động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tập trung đầu tư phát triển đô thị, công nghiệp, thương mại, dịch vụ làm đầu tầu kéo các vùng lân cận.

Triển khai thực hiện Thông tư số 28/2022/TT-BCA ngày 15/7/2022 của Bộ Công an

(09/09/2022)
Để thực hiện thống nhất, có hiệu quả Thông tư số 28/2022/TT-BCA ngày 15/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2010/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 37/2009/NĐ CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan, ngày 31/8/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 1525/UBN-NVK về việc triển khai thực Thông tư số 28/2022/TT-BCA.

Ban Nội chính Trung ương kiểm tra việc thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tại huyện Cao Phong

(09/09/2022)
Chiều 7/9, Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương do đồng chí Nguyễn Quốc Vinh, Vụ trưởng Vụ Cơ quan Nội chính làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong về việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/1/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Ủy ban nhân dân tỉnh họp thường kỳ tháng 8 năm 2022

(09/09/2022)
Ngày 9/9, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến thường kỳ tháng 8 năm 2022 cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng của tỉnh. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh.

Triển khai đồng bộ các chính sách giảm nghèo bền vững

(09/09/2022)
Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2017-2021, giai đoạn 2021 - 2025 và hàng năm nhằm chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình theo đúng tiến độ. Cùng với đó, các chính sách giảm nghèo được triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời. Hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo đều được tiếp cận với các chính sách giảm nghèo như: cấp thẻ BHYT miễn phí, vay vốn ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội, tham gia các dự án phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo, hỗ trợ tiền điện, miễn giảm học phí, hỗ trợ nhà ở…qua đó thu hẹp được khoảng cách chênh lệch trong việc tiếp cận dịch vụ công và phúc lợi xã hội của khu vực nông thôn so với thành thị.

Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027

(08/09/2022)
Ngày 05/9/2022, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh ban hành Công văn số 1732/HĐPH về triển khai thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” trên địa bàn tỉnh Hoà Bình năm 2022 - 2023.

Thông tin Kỳ họp thứ 12 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

(08/09/2022)
Ngày 07/9/2022, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (UBKT) ban hành Công văn số 743 - CV/UBKTTU về việc thông tin kỳ họp của UBKT Tỉnh ủy. Theo đó, ngày 06/9/2022, UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành Kỳ họp thứ 12, đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung sau:

Hưởng ứng tham gia Cuộc thi "Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982"

(08/09/2022)
Kỷ niệm 40 năm Công ước Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) (10/12/1982 - 10/12/2022) và 10 năm thực hiện Luật Biển Việt Nam, Ban Tuyên giáo Tình ủy Gia Lai phối hợp với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982".

Tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2022

(08/09/2022)
Nhằm hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 06/9/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 159/KH-UBND về thực hiện Ngày Pháp luật năm 2022.

Phân bổ dự toán vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(08/09/2022)
Ngày 29/8/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 179/NQ-HĐND phân bổ dự toán vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78 của Chính phủ về tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh

(08/09/2022)
Sáng 8/9, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ về tín dụng chính sách đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh. Tại điểm cầu tỉnh, dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đức Hải, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Cẩm Phương, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Toàn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh.

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư năm 2022 làm việc với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh

(07/09/2022)
Chiều 7/9, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư năm 2022 do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Tham gia Đoàn kiểm tra có đồng chí Lê Tiến Châu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí thành viên Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư và các đồng chí trợ lý, thư ký của các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thực hiện hiệu quả 4 khâu đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh

(07/09/2022)
Với quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu đến năm 2025, kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt mức trung bình của cả nước, tại Nghị quyết số 04-NQ/ĐH ngày 03/10/2020, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định 4 đột phá chiến lược tỉnh cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ.

Tuyên truyền Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

(07/09/2022)
Nhằm tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổng kết Nghị quyết; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; qua đó nêu cao tinh thần cảnh giác, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những quan điểm được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc, ngày 05/9/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 158/KH-UBND về Tuyên truyền Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hiển thị 1.201 - 1.240 of 6.179 kết quả.