ListNewByCategory

Trao giải thưởng Cuộc thi viết về 90 năm nền “Văn hóa Hòa Bình” trên Báo Hoà Bình năm 2022

(22/11/2022)
Ngày 21/11, Báo Hòa Bình tổ chức tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi viết về 90 năm nền “Văn hóa Hòa Bình” trên Báo Hoà Bình năm 2022. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri thành phố Hòa Bình

(22/11/2022)
Chiều 21/11, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh đã tiếp xúc cử tri thành phố Hòa Bình sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đoàn ĐBQH tỉnh có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước; Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; Hoàng Đức Chính, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đặng Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

(22/11/2022)
Thực hiện Kết luận số 818-KL/TU ngày 31/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 25/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (Kết luận số 818-KL/TU). UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2003/UBND-NVK, ngày 16/11/2022 về việc triển khai thực hiện Kết luật số 818-KL/TU ngày 31/10/2022 của BTV Tỉnh ủy. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về quản lý biên chế, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ trong các cơ quan hành chính Nhà nước

(22/11/2022)
Thực hiện Kế hoạch số 117-KH/TU ngày 22/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII của Đảng; Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; “và tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Quyết định số 765-QĐ/TU ngày 12/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Thực hiện Kế hoạch số 129-KH/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Kế hoạch số 02-KH/BCĐ của Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.

Sở Nội vụ trả lời kiến nghị cử tri từ trước Kỳ họp thứ 3 đến trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

(21/11/2022)
Cử tri kiến nghị (trước Kỳ họp thứ 4) 1. “Tại khoản 4 Điều 2 Nghị quyết số 298/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 của HĐND tỉnh Hòa Bình quy định “người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã khi kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã mà giảm được 01 người trong số lượng tối đa được quy định tại Khoản 1 Điều này được hưởng mức phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% hệ số phụ cấp của chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được giao kiêm nhiệm”. Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, nâng mức hưởng lên 100%. 2. Hiện nay, mức khoán kinh phí hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 298/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 của HĐND tỉnh là rất thấp, không đảm bảo cho các tổ chức này hoạt động (xã loại I là 8 triệu đồng/năm/tổ chức; xã loại II là 7 triệu đồng/năm/tổ chức; xã loại III là 6 triệu đồng/năm/tổ chức). Đề nghị HĐND tỉnh quan tâm, nâng mức khoán để đảm bảo hoạt động của các tổ chức này.

Kết quả 20 năm thực hiện phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”

(21/11/2022)
Thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, đại bộ phận cán bộ đảng viên, CCVC, đoàn viên, hội viên đã nhận thức sâu sắc về xây dựng và củng cố khối đoàn kết thống nhất trong Đảng, từng bước giải quyết những bất cập, nảy sinh trong thực tiễn. Các tổ chức đảng kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng mất đoàn kết nội bộ từ khi có những biểu hiện manh nha, đồng thời, cảnh giác và chủ động đấu tranh với việc lợi dụng bất đồng ý kiến, mâu thuẫn trong nội bộ để kích động, chống phá, phá hoại khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, dẫn đến nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

Hội chợ Nông nghiệp và triển lãm sản phẩm OCOP vùng Trung du và miền núi phía Bắc

(18/11/2022)
Tối 17/11, tại Trung tâm hội chợ và triển lãm tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội chợ Nông nghiệp và triển lãm sản phẩm OCOP vùng Trung du và miền núi phía Bắc năm 2022. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hoàng Hiệp,Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Mai Văn Nhiều, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Long An; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh; Trung tâm Khuyến Nông Quốc gia; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 12 tỉnh vùng Trung du và Miền núi phía Bắc; đại diện lãnh đạo Huyện ủy, Thành ủy, UBND các huyện, thành phố cùng các doanh nghiệp, HTX trong và ngoài tỉnh tham gia trưng bày sản phẩm tại hội chợ.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời kiến nghị cử tri từ trước Kỳ họp thứ 3 đến trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

(17/11/2022)
Cử tri kiến nghị (trước Kỳ họp thứ Tư): 1. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm giải quyết dứt điểm việc tranh chấp đất giữa công ty D&G với đất của Nhân dân xóm Bay, xóm Trung Tằm và xóm Sổ. 2. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành rà soát, sắp xếp, điều chỉnh lại diện tích đất đã giao cho Lâm trường Tu Lý quản lý, sử dụng nhưng hiệu quả thấp để bàn giao lại cho địa phương quản lý, sử dụng nhằm phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 3. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ quy định của pháp luật hiện hành chỉ đạo các địa phương trong quá trình xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có phương án chuyển mục đích sử dụng một phần đất rừng sản xuất sang đất ở, nhất là đối với các xã vùng hồ sông Đà, khó khăn về đất ở để tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống. 4. Hiện nay, số lượng mỏ khoáng sản được cấp phép trên địa bàn huyện rất lớn, tác động không nhỏ đến môi trường sống, an ninh, trật tự của địa phương. Đặc biệt là địa bàn 02 xã Liên Sơn và Cao Dương với 34 mỏ khoáng sản được cấp phép. Cử tri đề nghị trong thời gian tới tỉnh không xem xét cấp phép mới các mỏ khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn huyện. Đồng thời, xem xét chấm dứt hoạt động, thu hồi đối với các mỏ không triển khai hoặc triển khai không hiệu quả, chây ỳ thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc có nhiều sai phạm trong quá trình hoạt động. 5. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong hoạt động khoáng sản, kịp thời chấn chỉnh việc thực hiện của các doanh nghiệp theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản, bảo vệ môi trường và các lĩnh vực khác có liên quan; rà soát, điều chỉnh giấy phép của các mỏ có khoảng cách với khu dân cư không đảm bảo theo quy định.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm và tặng quà cựu giáo chức tỉnh nhân Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

(17/11/2022)
Chiều ngày 17/11/2022, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm hỏi và tặng quà các cựu giáo chức nhân Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022). Cùng đi có lãnh đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng Tỉnh ủy.

Bộ Tài chính trả lời kiến nghị cử tri từ trước Kỳ họp thứ 3 đến trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

(17/11/2022)
Cử tri kiến nghị: “ Đề nghị tăng hạn mức vay vốn đối với Chương trình cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để hỗ trợ người dân tái đầu tư sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội sau đại dich Covid-19” (trước Kỳ họp thứ 3).

Bộ Y tế trả lời kiến nghị cử tri từ trước Kỳ họp thứ 3 đến trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

(17/11/2022)
Cử tri kiến nghị: 1.“Đề nghị Chính phủ quan tâm, có chính sách cấp thẻ BHYT cho đối tượng người cao tuổi hiện đang sinh sống ở các xã, thị trấn thuộc khu vực I nhằm giảm bớt khó khăn cho người cao tuổi trong việc khám, chữa bệnh. Theo số liệu thống kê của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam thì hiện nay cả nước còn khoảng 5% người cao tuổi chưa có thẻ BHYT”. (sau Kỳ họp thứ Ba). 2. “Đề nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ chính sách BHYT đối với người dân tộc thiểu số hiện đang sinh sống ở các xã thuộc khu vực I nhằm giúp họ giảm bớt khó khăn trong điều trị bệnh. Vì hiện nay, hầu hết đời sống người dân còn nhiều khó khăn, nhiều hộ không có khả năng mua bảo hiểm y tế cho các thành viên trong gia đình”. (sau Kỳ họp thứ Ba). 3. Việc quản lý các trạm y tế xã, phường, thị trấn theo ngành dọc như hiện nay còn nảy sinh nhiều bất cập, chưa phù hợp. Do đó, cử tri đề nghị phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý, chỉ đạo, điều hành để đảm bảo phù hợp hơn.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời kiến nghị cử tri từ trước Kỳ họp thứ 3 đến trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

(17/11/2022)
1. Cử tri kiến nghị: 1.1“Cử tri tiếp tục đề nghị sớm trình sửa đổi Luật Đất đai để khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật hiện hành. Trong đó, đề nghị chuyển Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai về cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện quản lý để thuận lợi hơn trong quá trình triển khai thực hiện các thủ tục về đất đai” (sau Kỳ họp thứ 3). 1.2. “Hiện nay, giá đất thị trường tự do chênh lệch quá lớn so với giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, thậm chí có nơi giả thị trường chênh lệch tới 10 đến 20 lần. Vì vậy, rất khó khăn cho người dân có nhu cầu thực sự để mua đất xây nhà, cũng như khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, nhất là đối với các dự án dịch vụ thương mại có thỏa thuận với người dân. Để giá đất sát với giá thị trường, tạo thuận lợi cho người dân và công tác giải phóng mặt bằng, tránh đối đầu lợi ích giữa các bên, hằng năm đề nghị cho phép Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh điều chỉnh giả đất 1 lần/năm” (sau Kỳ họp thứ 3).

Lễ Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022)

(17/11/2022)
Ngày 17/11, tại Cung Văn hóa tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022). Tới dự buổi lễ, có đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo ngành GD&ĐT qua các thời kỳ và các Nhà giáo tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị cử tri từ trước Kỳ họp thứ 3 đến trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

(17/11/2022)
1. Cử tri kiến nghị: “Tại khoản 1 Điều 85 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ có quy định chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho người có công là hằng năm hoặc 02 năm 1 lần. Tuy nhiên, hiện nay, chế độ điều dưỡng, phục hồi sức khỏe cho người có công đang được thực hiện là 02 năm/lần. Do đó, cử tri đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quan tâm, rút ngắn thời gian nghỉ dưỡng đối với người có công từ 2 năm/lần xuống 1 năm/lần.” (trước Kỳ họp thứ 3).

Sở Giao thông vận tải trả lời kiến nghị cử tri từ trước Kỳ họp thứ 3 đến trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

(17/11/2022)
Cử tri kiến nghị (trước Kỳ họp thứ Tư): 1. Đối với dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (Sơn La), để đảm bảo mỹ quan đô thị, tránh ảnh hưởng đến việc thoát nước đô thị thị trấn Đà Bắc đề nghị UBND tỉnh trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi, phương án thiết kế thi công không xây dựng phương án đắp đất làm đường (tạo thành con đê) mà xây dựng hệ thống cầu vượt trên cao”. 2. “Hệ thống ngầm tràn trục đường Tỉnh lộ 433 đoạn qua xã Tân Minh (Ngầm Chầm, ngầm Diều Luông, ngầm Cỏ Mục, ngầm Yên và ngầm Ênh) thường xuyên bị ngập, đặc biệt là khi có mưa lũ nước dâng cao trong nhiều giờ gây khó khăn, nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Cử tri đề nghị UBND tỉnh quan tâm, bố trí nguồn vốn để nâng cấp, sửa chữa các điểm ngầm tràn nêu trên hoặc xây dựng cầu kiên cố để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông trên tuyến”. 3. Đề nghị tỉnh quan tâm xây dựng Cảng thủy nội địa tổng hợp tại xã Hiền Lương, tiêu chuẩn cảng thủy tổng hợp loại III. 4. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm xây dựng quy hoạch phân khu, cắm mốc quy hoạch đối với các dự án chuẩn bị đầu tư như cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, khu du lịch Quốc gia hồ Hòa Bình để Nhân dân địa phương nắm bắt, quản lý và tổ chức thực hiện theo quy hoạch, tránh chồng chéo với một số quy hoạch về xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời kiến nghị cử tri từ trước Kỳ họp thứ 3 đến trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

(17/11/2022)
Cử tri kiến nghị: “Việc thực hiện tiêu chí bình xét hộ gia đình văn hóa hàng năm theo quy định tại Nghị định số 122/2018/NĐ-CP, ngày 17/9/2018 còn bất cập, chưa đảm bảo công bằng trong cách tính điểm. Theo quy định hiện nay thì mỗi lỗi vi phạm sẽ bị trừ 05 điểm và nếu đủ từ 85-100 điểm thì vẫn đạt gia đình văn hóa. Do vậy, để đảm bảo công bằng giữa các hộ trong quá trình bình xét hộ gia đình văn hóa hàng năm, cử tri đề nghị cần xem xét, điều chỉnh tiêu chí và cách tính điểm phù hợp hơn” (trước Kỳ họp thứ 3).

Bộ Nội vụ trả lời kiến nghị cử tri từ trước Kỳ họp thứ 3 đến trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

(17/11/2022)
1. Cử tri kiến nghị: 1.1.“Đề nghị Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với Bộ Quốc phòng và các cơ quan hữu quan, nghiên cứu tham mưu với Chính phủ xây dựng chính sách, quy định cụ thể về xã vùng CT229 sau khi sáp nhập theo Nghị quyết 830 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (03 xã sáp nhập thành ) xã mới, trong 03 xã cũ có 02 xã là xã thuộc vùng CT229, 01 xã còn lại không thuộc vùng CT229. Sau khi sáp nhập thì xã mới có là xã thuộc vùng CT229 hay không; dân cư, diện tích của 01 xã cũ không thuộc vùng CT229 nay sáp nhập có trở thành vùng CT229 hay không)” (trước Kỳ họp thứ 2). 1.2. “Đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu trình Chính phủ xem xét điều chỉnh địa giới hành chính của 05 thôn (Núi Bé, Đồi Ngoi, Đập Miễu, Đồi Mit, Đông Nam) của xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội về xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Vì hiện tại xã Liên Sơn có địa giới tiếp giáp với xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Vị trí địa lý của xã Nam Phương Tiến có diện tích đất xen kẹp ngăn cách chia cắt huyện Lương Sơn. Mỗi khi chnh bộ xã Liên Sơn có công việc đi huyện phải đi qua xã Nam Phương Tiến chỉ có con đường duy nhất không có đường nào khác; thực tế đi lại rất nhiều khó khăn đặc biệt trong thời gian thực hiện dẫn cách xã hội, khi có việc thực sự cần thiết người dân xã Liên Sơn đi qua các chốt hết sức khó khăn đề nghị điều chỉnh về xã Liên Sơn" (trước Kỳ họp thứ 2).

Điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương ở các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện

(16/11/2022)
Trên cơ sở các văn bản của Trung ương và Thông báo số 29-TB/TU, ngày 19/5/2021 thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về kết quả rà soát thời gian giữ chức vụ lãnh đạo quản lý đối với các chức danh từ Phó trưởng phòng đến Phó ngành các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện. Các cấp uỷ, tổ chức đảng đã ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện rà soát, chuyển đổi vị trí công tác đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 11/2022

(16/11/2022)
Ngày 15/11, tại Trụ sở tiếp Công dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11/2022. Tham gia buổi tiếp có các đồng chí trong Hội đồng tư vấn tiếp công dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND huyện Lương Sơn, thành phố Hòa Bình.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm và làm việc tại xã Ngổ Luông (huyện Tân Lạc)

(16/11/2022)
Sáng 16/11, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại xã Ngổ Luông (huyện Tân Lạc). Cùng đi có các đồng chí: Quách Thế Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh và huyện Tân Lạc.

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 30/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025

(16/11/2022)
Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 30/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2025, cấp uỷ các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã kịp thời xây dựng kế hoạch, công văn chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 22- CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các văn bản hướng dẫn liên ngành của các cơ quan cấp tỉnh đến cơ sở; phân công các đồng ủy ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các đảng bộ cơ sở, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai và tổ chức đại hội.

Triển khai thực hiện Thông tư số 06/2022/TT-BTP ngày 25/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

(16/11/2022)
Để triển khai Thông tư số 06/2022/TT-BTP thực hiện đảm bảo có hiệu quả trên địa bàn tỉnh, ngày 10/11/2022 Sở Tư pháp tỉnh đã có Công văn số 2355/STP-XDKT&TDTHPL về việc triển khai thực hiện Thông tư số 06/2022/TT-BTP ngày 25/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Theo đó, đề nghị các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, phổ biến, triển khai các nội dung của Thông tư đến cán bộ, công chức, viên chức và các tổ chức có liên quan đảm bảo nắm bắt đầy đủ, chính xác.

Đoàn ĐBQH tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV tại huyện Cao Phong

(16/11/2022)
Ngày 16/11, Đoàn ĐBQH khoá XV tỉnh Hòa Bình gồm các đồng chí: Hoàng Đức Chính, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XV, Đặng Bích Ngọc, Phó Chủ tịch TT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại huyện Cao Phong. Tham dự buổi tiếp xúc có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Võ Ngọc Kiên, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dồn điền, đổi thửa trên địa bàn tỉnh

(15/11/2022)
Thực hiện thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 22/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dồn điền, đổi thửa trên địa bàn tỉnh, 5 năm qua, nhận thức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với công tác dồn điền, đổi thửa đã có chuyển biến tích cực. Sản xuất trồng trọt của tỉnh có bước phát triển khá; năng suất, chất lượng nông sản của tỉnh không ngừng tăng.

Họp Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh

(15/11/2022)
Chiều 14/11, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh đánh giá kết quả thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tiếp theo. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí là thành viên BCĐ Đề án 06 tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; lãnh đạo các cơ quan Viễn thông Hòa Bình, Viettel Hòa Bình, Mobifone Hòa Bình; thành viên Tổ giúp việc Đề án 06.

Đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

(15/11/2022)
Từ khi ban hành Nghị quyết số 08-NQ/ĐUK, ngày 27/3/2017 của BCH Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh về đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, các cấp ủy cơ sở đã triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung của nghị quyết, đồng thời gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW4, Chỉ thị số 05-CT/TW và các quy định của Trung ương, của tỉnh ban hành để các tổ chức đảng, cấp ủy và cán bộ, đảng viên tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, triển khai thực hiện tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn hằng năm đề ra. Nghị quyết số 08-NQ/ĐUK đã góp phần nâng cao hoạt động của các cấp ủy, của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị ngày càng đổi mới theo hướng kiến tạo, liên chính, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực.

Nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị trong Khối các cơ quan tỉnh

(14/11/2022)
Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/ĐU ngày 27/3/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XVI về “Nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh”, Đảng ủy Khối và cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện có kết quả Nghị quyết số 07-NQ/ĐU gắn với quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định của Trung ương và Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nâng cao tính tiên phong, gương mẫu, góp phần thiết thực trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đoàn đại biểu cấp cao HĐND tỉnh TUV (Mông Cổ) thăm cơ sở kinh tế tại huyện Lương Sơn

(14/11/2022)
Ngày 13/11, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hòa Bình, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng nhân dân tỉnh TUV, nước Mông Cổ do ngài Ts.Jambalsuren, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh TUV làm Trưởng đoàn đã thăm, làm việc với Ban Quan lý các Khu công nghiệp tỉnh và Khu công nghiệp huyện Lương Sơn. Tham gia cùng Đoàn có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Hiển thị 921 - 960 of 6.179 kết quả.