ListNewByCategory

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao chất lượng đạo đức công vụ

(02/12/2022)
Năm 2022, các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC của tỉnh, các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng, tích cực chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được Ban chỉ đạo CCHC tỉnh giao tại Phiên họp thứ nhất; Ban Chỉ đạo CCHC của tỉnh đã hoàn thành công tác kiểm tra CCHC năm 2022; đã phát hiện và kịp thời chấn chỉnh để khắc phục nhiều hạn chế, yếu kém tại các cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, tại một số cơ quan, đơn vị vẫn còn tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ CCHC, lãnh đạo chưa chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện nhiệm vụ CCHC. Để hoàn thành nhiệm vụ CCHC, cải thiện Chỉ số CCHC năm 2022 của tỉnh và những năm tiếp theo, Ban chỉ đạo CCHC của tỉnh yêu cầu:

Đoàn công tác Thường trực Tỉnh ủy khảo sát tại các huyện Lạc Sơn, Tân Lạc, Cao Phong

(02/12/2022)
Sáng 2/12, Đoàn công tác Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đi khảo sát, nắm tình hình tại các huyện Lạc Sơn, Tân Lạc, Cao Phong. Cùng đi có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh; lãnh đạo Sở VH, TT&DL, Sở KH&ĐT, Sở Xây dựng, Văn phòng Tỉnh ủy, Thường trực Huyện ủy Lạc Sơn, Tân Lạc, Cao Phong.

Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2022

(02/12/2022)
Năm 2022, toàn ngành Thanh tra đã bám sát chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, triển khai thực hiện đúng kế hoạch thanh tra năm 2022 đã được Thủ trưởng cùng cấp phê duyệt. Qua thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đã phát hiện, kiến nghị xử lý nghiêm minh đối với các sai phạm; kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục nhiều bất cập, sơ hở trong công tác quản lý, điều hành đối với các đơn vị được thanh tra.

Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022

(02/12/2022)
Năm 2022, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh được đảm bảo, tuy nhiên tội phạm vẫn diến biến phức tạp, chủ yếu tập trung vào các nhóm tội xâm phạm sức khỏe, danh dự, nhân phậm của con người, tội phạm xâm phạm sở hữu, trật tự an toàn xã hội và tội phạm về ma túy. Trước tình hình đó, VKSND hai cấp tỉnh Hòa Bình đã có nhiều nỗ lực, đảm bảo các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng đấu tranh, phát hiện, khởi tố 727 vụ, tăng 25 vụ so với năm 2021.

Kết quả kiểm tra cải cách hành chính tại một số cơ quan, đơn vị

(02/12/2022)
Thực hiện Quyết định số 757/QĐ-UBND ngày 21/4/2022 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Tổ công tác kiểm tra cải cách hành chính (CCHC), công chức, công vụ; từ 19/9/2022 đến ngày 28/10/2022, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính năm 2022 đã tiến hành kiểm tra tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố. Qua quá trình kiểm tra cho thấy, các cơ quan, đơn vị đã kịp thời ban hành Kế hoạch CCHC và các văn bản chỉ đạo để triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch. Một số nội dung được triển khai thực hiện có hiệu quả.

Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với quyền và lợi ích của người lao động

(01/12/2022)
Tính đến tháng 11/2022, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh có 73 tổ chức cơ sở Đảng (gồm 46 đảng bộ và 27 chi bộ) với 4.247 đảng viên. Nhìn chung năm 2022, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối ổn định. Các cơ quan đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận năm 2022 là “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động

(01/12/2022)
Nhằm xác định nhiệm vụ trọng tâm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố trong tổ chức triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động và các văn bản hướng dẫn thi hành; ngày 29/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 229/KH-UBND về triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động.

Hội nghị thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

(01/12/2022)
Ngày 01/12, Ban Pháp chế (Hội đồng nhân dân tỉnh) tổ chức Hội nghị thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Đồng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế (HĐND tỉnh) chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới

(01/12/2022)
Nhằm nâng cao nhận về vị trí, vai trò, tầm quan trọng công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, ngày 29/11/2022, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ban hành Chương trình hành động số 10-CTr/ĐUK về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

(01/12/2022)
Ngày 30/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 10 khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, nhằm đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023; cho ý kiến vào một số tờ trình, dự thảo báo cáo, kết luận và một số nội dung quan trọng khác. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng T.Ư; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.

Thông qua Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

(30/11/2022)
Ngày 29/11/2022, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp chuyên đề) khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. Các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ tọa kỳ họp. Tới dự có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Bùi Tiến Lực, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tục Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

(30/11/2022)
Để việc triển khai dịch vụ công mức độ 4 “Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp” của tỉnh trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đảm bảo thuận tiện, tiết kiệm, hiệu quả, ngày 28/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 2073/UBND-NVK về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tụ Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Định hướng phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh

(30/11/2022)
Trong bối cảnh hiện nay, phát triển đô thị là quy luật khách quan. Các đô thị phát triển đóng vai trò làm động lực tăng trưởng kinh tế. Xác định được điều này, thời gian qua, UBND tỉnh đã triển khai các giải pháp quy hoạch, quản lý quy hoạch, đầu tư kết cấu hạ tầng các dự án, công trình trọng điểm, phát triển công nghiệp dịch vụ gắn với phát triển đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Tuy nhiên, hiện nay, việc phát triển các đô thị còn thiếu nguồn lực đầu tư.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

(30/11/2022)
Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/03/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai sâu rộng tới các ngành, các cấp; đẩy mạnh tuyên truyền nội dung nghị quyết đến các tầng lớp nhân dân. Thông qua việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW đã làm thay đổi nhận thức, quan điểm, từ đó khơi dậy và phát huy vai trò, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, bảo vệ thành quả cách mạng của đất nước, của dân tộc, địa phương; tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung dự kiến trình tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVII

(29/11/2022)
Ngày 29/11, Ban Văn hóa – Xã hội (VH-XH), HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra các nội dung dự kiến trình tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVII theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh. Đồng chí Quách Thế Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban VH-XH chủ trì hội nghị. Tham dự, có đồng chí Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí thành viên Ban VH-XH của HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh

(29/11/2022)
Ngày 25/11, Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận số 822-KL/TU về sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TU ngày, 26/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Quản lý đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ nơi cư trú theo Quy định số 213-QĐ/TW

(29/11/2022)
Thời gian qua việc thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú và Hướng dẫn số 33-HD/BTCTW, ngày 30/10/2020 của Ban Tổ chức Trung ương về hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị được cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trên địa bàn tỉnh triển khai, thực hiện cơ bản nghiêm túc các nội dung trong Quy định, Hướng dẫn của Trung ương, góp phần quan trọng trong việc củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đảng viên trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác Dân vận trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(29/11/2022)
Ngày 25/11/2022, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ban hành Kế hoạch số 108-KH/ĐUK về Triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 12/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác Dân vận trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

(28/11/2022)
Nhằm giúp cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII để đưa Nghị quyết vào cuộc sống nhanh chóng, hiệu quả. Tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân. Tăng cường đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc. Ngày 25/11/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 138 – KH/TU về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tinh giản biên chế trong các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

(28/11/2022)
Nhằm đánh giá, phân loại, đưa ra khỏi biên chế những người dôi dư, không đáp ứng được yêu cầu công việc, không thể tiếp tục bố trí sắp xếp công tác khác và giải quyết chế độ, chính sách đối với những người thuộc diện tinh giản biên chế; ngày 24/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 225/KH-UBND về tinh giản biên chế tinh giản biên chế hành chính, sự nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2022-2026.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình gặp gỡ trao đổi thông tin thời sự tại Câu lạc bộ hưu trí tỉnh

(28/11/2022)
Ngày 26/11/2022, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình đã có buổi gặp gỡ, trao đổi thông tin thời sự tại Câu lạc bộ hưu trí tỉnh. Tham dự buổi gặp gỡ có các đồng chí: Hoàng Đức Chính, Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đặng Bích Ngọc, Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hòa Bình.

Công an tỉnh: Giao ban tháng 11 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 12 năm 2022

(28/11/2022)
Sáng ngày 23/11, Công an tỉnh Hòa Bình tổ chức họp giao ban và triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 12 năm 2022 dưới hình thức trực tuyến đến Công an các huyện, thành phố và Công an các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đại tá Đỗ Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi giao ban. Tham dự tại điểm cầu Công an tỉnh còn có các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022

(26/11/2022)
Ngày 25/11, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 11 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện các Ban Xây dựng Đảng Trung ương; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Tưng bừng khai mạc Lễ hội Cam Cao Phong lần thứ 7 và Hội chợ thương mại huyện Cao Phong năm 2022

(26/11/2022)
(HBĐT)-Tối 25/11, tại sân vận động huyện Cao Phong, UBND huyện Cao Phong tổ chức khai mạc Lễ hội Cam Cao Phong lần thứ 7 và Hội chợ thương mại huyện Cao Phong năm 2022. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQVN tỉnh; đại biểu các sở, ban, ngành, địa phương. Sự kiện đã thu hút đông đảo người dân đến từ các địa phương trong và ngoài tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

(23/11/2022)
Ngày 22/11, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với BTV Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Tham gia buổi làm việc, có lãnh đạo các sở, ban, ngành chức năng của tỉnh.

Tổng kết hoạt động Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc năm 2022

(23/11/2022)
Ngày 22/11, tại tỉnh Hòa Bình, Cụm thi đua các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động của Cụm thi đua năm 2022. Đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình và lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong Cụm thi đua: Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái, Bắc Giang, Thái Nguyên, Bắc Kạn.

Điểm số đánh giá Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tháng 10/2022

(23/11/2022)
Ngày 21/11/2022, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 9995/VPUBND-NVK về việc công bố điểm số đánh giá Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công theo thời gian thực hiện môi trường điện tử tháng 10/2022.

Mặt trận 7 tỉnh hỗ trợ 2 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại xã Thung Nai, huyện Cao Phong

(23/11/2022)
Ngày 21/11, tại xóm Tiện, xã Thung Nai, huyện Cao Phong, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) 7 tỉnh thuộc Cụm thi đua các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc tổ chức lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho 2 hộ nghèo tại địa phương. Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực; lãnh đạo Ủy ban MTTQ 7 tỉnh trong Cụm, lãnh đạo huyện Cao Phong và chính quyền địa phương.

Thực hiện tốt công tác dân vận trong Khối các cơ quan tỉnh

(23/11/2022)
Năm 2022, công tác dân vận trong Đảng bộ Khối tiếp tục được các cấp ủy Đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị tăng cường lãnh đạo và tổ chức thực hiện đạt kết quả. Nhận thức về vị trí, vai trò công tác dân vận và trách nhiệm trong thực hiện công tác dân vận được nâng lên; công tác dân vận được gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan và các đoàn thể chính trị - xã hội, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và sắp xếp tổ chức bộ máy của các đơn vị trực thuộc tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Vận động cán bộ, đảng viên và quần chúng chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chú trọng nắm tình hình và diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, duy trì đoàn kết nội bộ trong các cơ quan, đơn vị. Các nhiệm vụ trọng tâm về công tác dân vận được quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc ở các đơn vị đã góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan và các đoàn thể đối với công tác dân vận, đưa công tác dân vận và việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục đi vào nền nếp, có hiệu quả.

Kết quả Tổ chức Hội thi tìm kiếm sáng kiến cải cách hành chính năm 2022

(22/11/2022)
Để tổ chức có hiệu quả Hội thi tìm kiếm sáng kiến cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình năm 2022, ngay từ đầu năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành Thể lệ Hội thi, đồng thời ban hành 04 văn bản triển khai, khuyến khích và đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tại cơ sở và tham gia Hội thi. Do đó, Hội thi đã được phát động rộng rãi đến tất cả các Sở, ban, ngành, UBND các huyện/TP trong toàn tỉnh. 100% các Sở, ban, ngành đều đã tiếp nhận văn bản phát động hội thi qua hệ thống phần mềm quản lý văn bản liên thông các cơ quan, Sở ngành trong tỉnh.

Hiển thị 881 - 920 of 6.179 kết quả.