ListNewByCategory

Ủy ban nhân dân tỉnh họp thường kỳ tháng 02/2023

(03/03/2023)
Ngày 02/3, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến thường kỳ tháng 02/2023. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(02/03/2023)
Tháng 02 năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức đón, tiếp Đoàn công tác của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thăm và làm việc tại tỉnh; Đoàn lãnh đạo của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ trong khuôn viên Nhà máy Thủy điện Hòa Bình; dự Lễ khởi công dự án Đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (Sơn La); Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hòa Bình năm 2023. Tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến các nội dung quan trọng. Tập trung lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới

(01/03/2023)
Ngày 28/02/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 156-KH/TU sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch số 157-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới".

Tăng cường truyền thông cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình

(01/03/2023)
Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện cải cách hành chính của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các cấp trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; nâng cao nhận thức, tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai cải cách hành chính. Đồng thời, nâng cao sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan nhà nước và giám sát hoạt động thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, của cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Ngày 27/2/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND về việc truyền thông cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình.

Tổ chức Hội thi “Tìm kiếm sáng kiến cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình năm 2023”

(01/03/2023)
Với mục tiêu tăng cường tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách hành chính (CCHC), tìm kiếm những giải pháp mới, sáng tạo, cải tiến về CCHC, ngày 24/02/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 31/KH-UBND về tổ chức “Hội thi Tìm kiếm sáng kiến cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình năm 2023”.

Bộ Tài chính lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

(01/03/2023)
Ngày 28/02, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến về các quy định liên quan đến vấn đề tài chính đất đai trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và các vấn đề khác có liên quan đến phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính. Đồng chí Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh, có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành; lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hoà Bình và huyện Lương Sơn.

Ra quân Tháng thanh niên năm 2023

(27/02/2023)
Ngày 26/2, tại xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Lễ phát động năm chuyển đổi số các hoạt động của đoàn và ra quân Tháng thanh niên năm 2023. Dự lễ ra quân có đồng chí Hoàng Xuân Giao, TUV, Bí thư Tỉnh đoàn, lãnh đạo một số sở, ngành, UBND và Huyện đoàn Lương Sơn.

Kế hoạch Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 24 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam

(24/02/2023)
Thực hiện Kế hoạch số 238-KH/BTGTW, ngày 10/12/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 24- CT/TW, ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá X về phát triển nền Đông y Việt Nam trong tình hình mới (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 24- CT/TW); Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 154-KH/TU, ngày 23/2/2023 yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền tổ chức thực hiện một số nội dung trọng tâm.

Đẩy mạnh công tác xây dựng pháp luật góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh

(16/02/2023)
Luôn xác định công tác xây dựng pháp luật là nhiệm vụ then chốt trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Công an tỉnh Hòa Bình đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và tuyên truyền các dự án luật, tạo sự chuyển biến tích cực trong hoàn thiện hệ thống pháp luật, góp phần giữ vững ổn định, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Triển khai thực hiện Nghị định số 99/2022/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm

(16/02/2023)
Sáng 16/02, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm. Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có lãnh đạo một số sở, ngành chức năng của tỉnh.

Lễ ký kết Quy chế phối hợp và Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Hội Luật gia và Đoàn Luật sư tỉnh giai đoạn 2023 - 2028

(16/02/2023)
Chiều 15/2, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh giai đoạn 2023-2028. Tham dự có đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh.

Thành phố Hòa Bình: Triển khai các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh

(15/02/2023)
Năm 2022, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện của thành phố Hòa Bình thuộc nhóm khá (điểm số từ 70,00 tới dưới 80,00). Để cải thiện chỉ số, thành phố Hòa Bình đã ban hành kế hoạch hành động cụ thể, triển khai các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Phát động Cuộc thi Viết với chủ đề “Bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở” và ra mắt giao diện mới Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

(15/02/2023)
Ngày 15/2, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an phối hợp với Báo Nhân dân tổ chức lễ phát động cuộc thi viết với chủ đề “Bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở” và ra mắt giao diện mới Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an. Dự buổi lễ, có đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Lê Quốc Minh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đồng chủ trì lễ phát động. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình, có lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố.

Thành phố Hòa Bình: Triển khai các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh

(15/02/2023)
Năm 2022, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện của thành phố Hòa Bình thuộc nhóm khá (điểm số từ 70,00 tới dưới 80,00). Để cải thiện chỉ số, thành phố Hòa Bình đã ban hành kế hoạch hành động cụ thể, triển khai các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh.

06 mục tiêu cụ thể hóa Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hòa Bình

(13/02/2023)
Nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu của Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2030, năm 2023, Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên tỉnh đã đề ra 06 mục tiêu và các chỉ tiêu cụ thể. Qua đó, góp phần xác định rõ và thực hiện đầy đủ trách nhiệm của các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên theo ngành, lĩnh vực góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ và Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hòa Bình.

Thành phố Hòa Bình: Tích cực chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay từ đầu năm

(10/02/2023)
Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ thành phố Hòa Bình lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị và Ủy ban nhân dân các phường, xã nghiêm túc triển khai tốt kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023.

Đảng ủy Khối phát động và tổ chức Phong trào thi đua yêu nước đối với Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp

(10/02/2023)
Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, tạo động lực mạnh mẽ, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao của cán bộ, đảng viên làm công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối; ngày 06/02/2023, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ban hành Kế hoạch số 121-KH/ĐUK về phát động và tổ chức Phong trào thi đua yêu nước đối với Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối năm 2023.

Triển khai thực hiện phần mềm họp trực tuyến

(10/02/2023)
Để kịp thời triển khai các nghị quyết, chỉ thị, quy định và các văn bản của Đảng đến các chi, đảng bộ cơ sở theo quy định và việc ứng dụng công nghệ trực tuyến vào các kỳ hội nghị, góp phần thực hiện công tác cải cách hành chính toàn tỉnh. Ngày 08/02/2023, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã có Công văn số 802-CV/ĐU về việc triển khai thực hiện phần mềm họp trực tuyến.

Giao nhận công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023

(08/02/2023)
Chiều 6/2, tại trụ sở Công an tỉnh Hòa Bình đã diễn ra Lễ giao nhận công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023.Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục An ninh điều tra, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc thuộc Bộ Công an; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố.

Đẩy mạnh công tác văn hóa - văn nghệ trong khối các cơ quan tỉnh

(08/02/2023)
Nhằm giúp cấp ủy, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về lĩnh vực văn hóa - văn nghệ, ngày 03/2/2022, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã có Hướng dẫn số 30-HD/ĐUK Công tác văn hóa – văn nghệ năm 2023. Qua đó tổ chức tốt các hoạt động, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và người lao động tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới và phát triển của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chất lượng công dân nhập ngũ của tỉnh được nâng cao

(08/02/2023)
Ngày 6/2, các huyện, thành phố của tỉnh Hòa Bình đã đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023 tiễn đưa những người con ưu tú của tỉnh lên đường thực hiện quyền và nghĩa vụ của thanh niên với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chất lượng công dân nhập ngũ của tỉnh được nâng cao

(08/02/2023)
Ngày 6/2, các huyện, thành phố của tỉnh Hòa Bình đã đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023 tiễn đưa những người con ưu tú của tỉnh lên đường thực hiện quyền và nghĩa vụ của thanh niên với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh

(08/02/2023)
Toàn tỉnh Hòa Bình hiện có 1.283 Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Đây là lực lượng hết sức quan trọng có nhiều đóng góp thiết thực trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bào DTTS.

Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(08/02/2023)
Tháng 01 năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần, đảm bảo Nhân dân đón Tết Nguyên đán 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Đón, tiếp các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương chúc Tết và làm việc tại tỉnh. Gặp mặt các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nguyên Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các đồng chí lão thành cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng, đối tượng chính sách, đơn vị trực Tết Nguyên đán 2023.

Hiển thị 601 - 640 of 6.179 kết quả.