ListNewByCategory

Quý I: Kết nạp mới 325 hội viên nông dân

(17/03/2023)
Theo báo cáo của Hội Nông dân tỉnh, trong quý I/2023, Hội Nông dân các huyện, thành phố chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028, đến nay toàn tỉnh có 71 cơ sở Hội tổ chức Đại hội, phấn đấu hết quý I/2023 Hội Nông dân cơ sở xã, phường, thị trấn tổ chức xong Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023 – 2028. Trong quý đã kết nạp được 325 hội viên, giảm 286 hội viên (do hội viên đi làm ăn xa, không sinh hoạt, già yếu chết).

Khối thi đua các cơ quan, đơn vị sự nghiệp phát động Phong trào thi đua năm 2023

(17/03/2023)
Hòa chung không khí thi đua của cả nước, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, những sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh trong năm 2023, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do các cấp phát động, Khối thi đua các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của tỉnhphát động phong trào thi đua năm 2023; ngày 15/3/2023, Khối thi đua các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của tỉnh ban hành Công văn số 298/KTĐĐVSN-PĐTĐ về việc phát động Phong trào thi đua năm 2023.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 3/2023

(15/03/2023)
Ngày 15/3, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3/2023. Tham dự có các đồng chí: Hoàng Đức Chính, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Hội đồng tư vấn tiếp công dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ bí mật Nhà nước

(14/03/2023)
Sau hơn hai năm triển khai thực hiện Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành, công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh cơ bản đã đi vào nề nếp và đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, qua theo dõi việc thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước còn một số tồn tại, hạn chế. Đáng chú ý là tình trạng kết nối chung các thiết bị lưu trữ ngoài (USB) giữa máy tính kết nối Internet và máy tính nội bộ; việc sử dụng máy tính kết nối mạng Internet hoặc có lịch sử kết nối mạng Internet để soạn thảo, lưu trữ tài liệu có nội dung bí mật nhà nước còn diễn ra tại nhiều cơ quan, đơn vị; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa nắm vững quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước.

Triển khai mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(14/03/2023)
Thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TU, ngày 26/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Chương trình công tác trọng tâm của Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” tỉnh năm 2023.Căn cứ Hướng dẫn số 12-HD/BCĐ, ngày 14/7/2019 của Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” tỉnh về Quy trình xây dựng mô hình và tiêu chí xét công nhận tập thể, cá nhân đạt danh hiệu điển hình “Dân vận khéo”; Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” tỉnh ban hành kế hoạch triển khai mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ ” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Kết quả thực hiện Đề án “Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025”

(14/03/2023)
Tỉnh Hòa Bình là một tỉnh miền núi thuộc vùng Tây Bắc, dân số trên 87 vạn người, gồm 06 dân tộc chính (Mường, Kinh, Tày, Thái, Dao, Mông); trong đó dân tộc Mường chiếm trên 63%; tỉnh Hòa Bình có địa hình đồi núi trung bình, chia cắt phức tạp, độ dốc lớn. Hiện nay, tỉnh Hòa Bình có 10 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 01 thành phố và 09 huyện với 151 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 10 thị trấn, 12 phường và 129 xã.

Tuyên truyền thực hiện về xây dựng “Xã, thị trấn điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đến năm 2030; xây dựng thí điểm phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình “điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” giai đoạn 2022 – 2025

(13/03/2023)
Ngày 13/3/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 1086 về việc tuyên truyền thực hiện Kế hoạch 142/KH-UBND.

Thành phố Hòa Bình: Đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính

(13/03/2023)
Năm 2022, công tác cải cách hành chính của thành phố Hòa Bình đã được tổ chức thực hiện có nề nếp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công việc. Thành phố Hòa Bình là đơn vị dẫn đầu các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh về chỉ số cải cách hành chính (CCHC) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2022 (theo Quyết định số 3349/QĐ-UBND, ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh).

Đà Bắc: Duy trì ổn định phát triển kinh tế - xã hội trong quý I năm 2023

(13/03/2023)
Trong quý I, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Đà Bắc chịu nhiều tác động của tình hình trong nước và quốc tế. Hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng do tình hình thế giới biến động nhanh, phức tạp, khó dự báo. Trong khi đó, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, thiên tai, hạn hán, bão lũ... tiếp tục diễn biến khó lường. Tuy nhiên, tình hình sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ vẫn được duy trì ổn định và tiếp tục phát triển. Chỉ tiêu về diện tích gieo trồng vụ Chiêm xuân cơ bản hoàn thành, dịch bệnh trên gia súc được kiểm soát. Thu hút đầu tư được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều triển vọng.

Tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2023

(10/03/2023)
Trong quý I năm 2023, các ngành, các cấp, các địa phương đã tập trung hoàn thành công tác giao chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách; xây dựng chương trình, giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ và Nghị quyết số 199/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, công tác chăm lo Tết cho nhân dân gắn với bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội quý I của tỉnh duy trì ổn định và có bước phát triển so với cùng kỳ.

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh: Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027

(10/03/2023)
Ngày 10/3, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tới dự Đại hội có các đồng chí: Nghệ sỹ nhân dân Vương Duy Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo các Hội Văn học nghệ thuật các tỉnh bạn; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh cùng các hội viên trong toàn tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Bôi

(10/03/2023)
Ngày 9/3, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Bôi về một số nội dung trọng tâm năm 2023. Tham gia cùng đoàn có đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV TỈnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

(08/03/2023)
Chiều 7/3, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi Trường tổ chức Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Hồng Hà - Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Đức Hải - Phó Chủ tịch Quốc hội; Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương. Dự tại điểm cầu tỉnh, có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị trong tình hình mới

(08/03/2023)
Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉđạo triển khai, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã nêu trong Đề án số 06 -ĐA/TU, ngày29/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị trong tình hình mới gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh về công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Thông qua việc triển khai Đề án đã góp phần nâng cao trình độ nhận thức về nền tảng tư tưởng, chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, về các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025

(07/03/2023)
Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo; ngày 06/3/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 260/UBND-NVK triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hai xã Hang Kia, Pà Cò

(06/03/2023)
Nhằm phát triển hệ thống giáo dục đào tạo, thực hiện xóa mù và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thời gian qua, huyện Mai Châu đã tăng cường chỉ đạo các trường học nằm trên địa bàn hai xã Hang Kia, Pà Cò triển khai thực hiện nhiều giải pháp, biện pháp vận động học sinh ra lớp, duy trì sĩ số học sinh, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Tình hình thực hiện các phương thức sử dụng thông tin về cư trú phục vụ giải quyết TTHC, dịch vụ công tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

(06/03/2023)
Triển khai thực hiện các phương thức sử dụng thông tin về cư trú phục vụ giải quyết TTHC, dịch vụ công, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã ban hành công văn yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên bắt đầu từ ngày 1/1/2023 triển khai thực hiện tiếp nhận các TTHC, DVC có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy được thay thế bằng việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú theo quy định tại Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ.

Hội nghị tập huấn công tác lãnh đạo và tham mưu thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

(03/03/2023)
Ngày 03/3, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tham mưu thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ địa phương 1, Ban Nội chính Trung ương.

Ký kết Chương trình phối hợp về đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới

(03/03/2023)
Chiều 2/3, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh – Sở Công thương tổ chức ký kết chương trình phối hợp về đẩy mạnh Cuộc vận động (CVĐ) “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới. Dự chương trình có các đồng chí: Bùi Tiến Lực, UV BTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo UBMTTQ tỉnh – Sở Công thương.

Thực hiện Đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế xã hội vùng chuyển dân sông Đà tỉnh Hòa Bình năm 2023

(03/03/2023)
Nhằm đảm bảo ổn định nơi ở của nhân dân, nâng cao đời sống và thu nhập cho nhân dân, đảm bảo không còn hộ có nguy cơ tái đói, giảm tỷ lệ hộ nghèo bằng mức bình quân chung của tỉnh; ngày 02/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế xã hội vùng chuyển dân sông Đà tỉnh Hòa Bình năm 2023.

Khởi động "Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn" 2023

(03/03/2023)
Năm 2023 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đoàn các cấp. Tháng Thanh niên 2023 lựa chọn chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số” nhằm thể hiện sự quyết tâm của tuổi trẻ cả nước trong việc tạo ra những giá trị mới, những đóng góp cụ thể thực hiện chủ đề công tác năm 2023 là "Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn" và chủ đề "Năm dữ liệu số" của Chính phủ. Đây cũng là hoạt động để phát động trong toàn đoàn và tuổi trẻ cả nước; phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia tích cực công cuộc chuyển đổi số, vận dụng, ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống và nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi.

Tháng 2 toàn tỉnh kết nạp được 120 đảng viên mới

(03/03/2023)
Tháng 2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo về công tác phát triển đảng; định kỳ tiến hành khảo sát, thống kê, phân tích, đánh giá toàn diện nguồn phát triển đảng viên ở từng loại hình tổ chức đảng. Qua đó đề ra giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phù hợp, hiệu quả.

Đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc Mông hai xã Hang Kia và Pà Cò

(03/03/2023)
Xã Hang Kia và Pà Cò là hai xã vùng cao của huyện Mai Châu cách trung tâm huyện lỵ Mai Châu khoảng 40 km về phía Tây Bắc. Cửa ngõ của 2 xã là vị trí tiếp giáp với huyện Vân Hồ (Sơn La) trên Quốc lộ 6. Tổng số hộ trên địa bàn hai xã đến hết năm 2022 là 1.328 hộ (Hang Kia 713 hộ; Pà Cò 615 hộ), trong đó dân tộc Mông chiếm 99,5% (còn lại 0,5% là dân tộc Thái và dân tộc Kinh mới đến cư trú tại địa bàn 2 xã) phân bố đều khắp trên địa bàn 11 xóm, bản của 2 xã. Đến nay dân cư của 11 xóm đều sinh sống ổn định, quy hoạch khu dân cư tập trung với những đặc trưng riêng của đồng bào Mông, khá đầy đủ thiết chế văn hóa cơ sở, thiết chế xã hội truyền thống của đồng bào.

Mai Châu phấn đấu năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3,39%/năm trở lên

(03/03/2023)
Năm 2022, huyện Mai Châu đã chủ động, linh hoạt trong thực hiện những giải pháp chỉ đạo, điều hành đã đề ra, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cùng với sự quyết tâm, đồng lòng của người dân nên dịch bệnh Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát, tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục được giữ ổn định.

Kế hoạch thực hiện tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới

(03/03/2023)
Ngày 28/2/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND Nghị quyết số 171/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới.

Triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023

(03/03/2023)
Nhằm tạo sự đồng bộ, thống nhất trong lãnh đạo, triển khai xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) trong các cơ quan, đơn vị; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, ngày 24/2/2023, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ban hành Kế hoạch số 14-KH/BCĐ triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023.

Hiển thị 561 - 600 of 6.179 kết quả.