ListNewByCategory

6 tháng đầu năm 2023 tỉnh Hòa Bình tập trung lãnh đạo thực hiện 4 đột phá chiến lược của tỉnh

(14/07/2023)
Theo báo cáo của Tỉnh ủy Hòa Bình, 6 tháng đầu năm 2023, tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và vai trò người đứng đầu. Trong đó tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ 4 đột phá chiến lược của tỉnh.

Báo cáo tóm tắt Bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023. Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023

(13/07/2023)
Tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, HĐND tỉnh khóa XVII, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân nhân dân tỉnh đã trình bày Báo cáo tóm tắt Bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023. Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023. Sau đây là toàn văn bài phát biểu:

Khai mạc Kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

(13/07/2023)
Ngày 13/7, Hội đồng nhân dân tỉnh long trọng khai mạc Kỳ họp thứ 14 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023), Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự phiên khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban công tác Đại biểu, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh. Các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ tọa Kỳ họp.

6 tháng đầu năm, Đảng bộ tỉnh kết nạp mới 787 đảng viên

(13/07/2023)
6 tháng đầu năm 2023, Đảng bộ tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, với quyết tâm chính trị cao, triển khai các nhiệm vụ chính trị; đặc biệt là công tác xây dựng Đảng và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền

(12/07/2023)
6 tháng đầu năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình cùng với Nhân dân cả nước tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền; đoàn kết, chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu về phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tập trung các mặt công tác nhằm đẩy mạnh tham gia xây dựng chính quyền.

Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân

(12/07/2023)
Trong 6 tháng đầu năm 2023, hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh đã có nhiều đổi mới và đạt được kết quả khá toàn diện trên các mặt công tác: Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND với Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, việc chỉ đạo, điều hòa hoạt động các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND các cấp được thực hiện thường xuyên. Công tác tổ chức các phiên họp định kỳ hằng tháng của Thường trực HĐND được duy trì; công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND thực hiện chu đáo, đảm bảo theo quy định của pháp luật và có sự đổi mới hình thức tổ chức kỳ họp; hoạt động giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nghị quyết của HĐND tỉnh, chương trình, kế hoạch; phương thức giám sát có đổi mới theo hướng gọn về thành phần, tăng cường hoạt động khảo sát trước khi tổ chức giám sát.

Tặng quà các đối tượng hộ nghèo, hộ chính sách, học sinh và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn huyện Lạc Sơn

(10/07/2023)
Ngày 8/7, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; Đặng Bích Ngọc, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Đức Chính, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ Lạc Sơn đã đến thăm, tặng quà cho các đối tượng hộ nghèo, hộ chính sách, học sinh và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn huyện Lạc Sơn. Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Agribank chi nhánh Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan, Công ty Cổ phần ba lửa, huyện Lạc Sơn.

Kết quả thực hiện Chương trình giám sát 6 tháng đầu năm của Thường trực HĐND tỉnh

(07/07/2023)
Trong 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động chỉ đạo, điều hòa, phối hợp xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các hoạt động giám sát theo đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh. Hoạt động giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh có trọng tâm, trọng điểm, sát với những vấn đề nổi cộm, cấp bách mà cử tri và nhân dân trong tỉnh quan tâm; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát, không trùng chéo, không gây cản trở ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đối tượng được giám sát; phương thức giám sát có sự đổi mới theo hướng gọn về thành phần, tăng cường hoạt động khảo sát.

Những kết quả tích cực trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

(07/07/2023)
Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình là một trong 13 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh Hòa Bình. hiện có 71 tổ chức cơ sở đảng với 4.549 đảng viên, sinh hoạt ở 06 loại hình gồm: Cơ quan đảng, cơ quan hành chính nhà nước; tổ chức chính trị - xã hội; đơn vị sự nghiệp công lập; doanh nghiệp nhà nước; tổ chức hội và cơ quan báo chí. Trong nửa nhiệm kỳ qua, các tổ chức cơ sở Đảng đã tập trung lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị của tỉnh; hoạt động của các cấp ủy, cơ quan ngày càng đổi mới theo hướng kiến tạo, hành động; hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến thực chất và hiệu quả hơn.

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc Việt Nam

(06/07/2023)
Sáng 06/7, Ban Thường vụ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVH14-CP-ĐCTUBTƯMTTQVN ngày 15-6-2017 quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị.

Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

(05/07/2023)
Ngày 05/7, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì và trao quyết định. Tham dự có đồng chí Trần Đăng Ninh, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, nguyên Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Kiên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Trung ương; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Tiến độ triển khai mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ” trên địa bàn tỉnh

(04/07/2023)
Nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị; củng cố lòng tin của Nhân dân đối với chính quyền, tháng 3/2023, Ban Chỉ đạo Phong trao thi đua “Dân vận khéo” tỉnh đã ban hành Kế hoạch và hướng dẫn về triển khai mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ”. Trong đó lựa chọn 3 đơn vị để lãnh đạo xây dựng mô hình điểm là: Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh, Bộ phận một cửa của UBND huyện Kim Bôi và Bộ phận một cửa Phường Phương Lâm (thành phố Hòa Bình).

Kết quả thực hiện công tác Dân vận 6 tháng đầu năm

(04/07/2023)
Trong 6 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận từ tỉnh đến cơ sở đã được triển khai đồng bộ và đạt hiệu quả khá toàn diện. Công tác dân vận chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp, các ngành chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác Dân vận gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành, của địa phương.

Tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 841-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai khâu đột phá thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(03/07/2023)
Ngày 27/6/2023, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 155-KH/ĐUK tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 841-KL/TU ngày 7/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020 -2025

(03/07/2023)
Ngày 30/6 Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức Hội nghị lần thứ 12 khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025 và công bố các Quyết định về công tác cán bộ. Tham dự có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Đức Dũng, UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Lương Sơn; Võ Ngọc Kiên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Đức Cường, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chủ trì hội nghị.

Phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

(30/06/2023)
6 tháng đầu năm, các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở tất cả các loại hình cơ sở. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về QCDC ở cơ sở, kịp thời xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, quán triệt, triển khai Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Qua đó cán bộ, đảng viên và Nhân dân được biết, được bàn, được kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò làm chủ trong việc tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền các cấp. Việc cải cách thủ tục hành chính theo hướng hiện đại, công khai, minh bạch đã tạo thuận lợi cho Nhân dân trong quá trình thực hiện các giao dịch. Công tác tiếp dân, tiếp xúc cử tri, tổ chức các hội nghị tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân được tăng cường thực hiện nghiêm túc.

Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh

(29/06/2023)
Trong thời gian, tình hình thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí qua trên địa bàn có những chuyển biến tích cực. Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn thực hiện của bộ, ngành Trung ương và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của tỉnh để xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã thường xuyên lồng ghép nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các chuyên đề và cuộc họp nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức trong việc chấp hành và thực hiện có hiệu quả.

Ban Văn hóa – Xã hội thẩm tra nội dung dự kiến trình kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

(28/06/2023)
Ngày 28/6, Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra nội dung dự kiến trình kỳ họp thứ 14 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Quách Thế Ngọc, UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị, có đồng chí Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo UB MTTQ VN tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành chức năng và thành viên Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh.

Thông tin Kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lương Sơn

(28/06/2023)
Ngày 26/6/2023, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Lương Sơn. UBKT Huyện ủy Lương Sơn đã họp xem xét, kết luận một số nội dung như sau:

Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

(27/06/2023)
Sau 23 ngày làm việc (đợt 1 từ ngày 22/5-10/6/2023; đợt 2 từ ngày 19/6-24/6/2023), với tinh thần đoàn kết, đổi mới, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, được cử tri và Nhân dân cả nước đánh giá cao. Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Hòa Bình đã có nhiều hoạt động tích cực, đóng góp vào thành công chung của Kỳ họp. Các ĐBQH trong Đoàn đã tham gia đầy đủ, nghiêm túc chương trình nghị sự của Quốc hội với tinh thần trách nhiệm cao. Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử trước cử tri và Nhân dân, các đại biểu đã dành thời gian nghiên cứu tài liệu, chủ động tham gia phát biểu nhiều ý kiến sâu sắc, đa chiều tại các phiên thảo luận ở tổ và hội trường về các dự án luật, dự thảo nghị quyết; tham gia chất vấn thẳng thắn, tâm huyết đóng góp cho Quốc hội, Chính phủ trong việc xây dựng chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố Hòa Bình

(26/06/2023)
6 tháng đầu năm, thành phố Hòa Bình có tổng số 179 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực. Trong đó: Lĩnh vực kinh tế: 51 mô hình; lĩnh vực văn hóa - xã hội: 70 mô hình; lĩnh vực an ninh, quốc phòng: 46 mô hình; lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị: 12 mô hình; có 16 mô hình mới được nhân rộng.

Tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Kim Bôi

(26/06/2023)
Sáng 26/6, tại Nhà văn hóa xã Vĩnh Tiến (huyện Kim Bôi), Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh bao gồm các đồng chí: Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Đức Chính, Bí thư Huyện ủy Lạc Sơn; Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã có buổi tiếp xúc với 130 cử tri huyện Kim Bôi sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự buổi tiếp xúc cử tri có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh và huyện Kim Bôi.

Tuyên truyền, triển khai thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 17/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(23/06/2023)
Ngày 14/6/2023, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ban hành Kế hoạch số 151-KH/ĐUK về việc tuyên truyền, triển khai thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 17/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Khảo sát công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước tại huyện Lương Sơn

(22/06/2023)
Chiều 21/6, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) xây dựng Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp (DN) ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh, cùng các đồng chí thành viên BCĐ đã có buổi khảo sát tại huyện Lương Sơn.

Tăng cường công tác xây dựng chính quyền; thanh tra, phòng, chống tham nhũng và hoạt động tư pháp

(22/06/2023)
Từ đầu năm 2023, tỉnh đã tổ chức bộ máy và hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và các huyện, thành phố cơ bản ổn định. Tiếp tục triển khai sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ban hành Quyết định tạm giao chỉ tiêu biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, số lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội; cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã, tỉnh Hòa Bình năm 2023. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách tinh giản biến chế; phê duyệt danh sách đối tượng tinh giản biến chế đợt I năm 2023 đối với 45 người; phê duyệt danh sách đối tượng tinh giảm biên chế đối với 12 cán bộ, công chức cấp xã. Công tác cán bộ được đẩy mạnh.

Ra mắt mô hình điểm “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ” cấp huyện tại Kim Bôi

(21/06/2023)
Ngày 21/6, tại UBND huyện Kim Bôi đã diễn ra Lễ ra mắt mô hình điểm “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ” cấp huyện. Dự buổi lễ có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào thi đua "Dân vận khéo" tỉnh; Bùi Tiến Lực, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phong trào thi đua "Dân vận khéo" tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh và các huyện, thành phố.

Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh tháng 6/2023

(15/06/2023)
Ngày 15/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh tháng 6/2023. Đồng chí Võ Ngọc Kiên, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí Báo cáo viên Trung ương công tác tại tỉnh, Báo cáo viên cấp tỉnh.

Tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

(15/06/2023)
Trong 6 tháng đầu năm 2023, để đảm bảo ứng phó kịp thời với các diễn biến mới và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ các hoạt động thuộc Chương trình bình ổn thị trường, kiểm soát lạm phát; chủ động, quyết liệt trong công tác điều hành cân đối cung - cầu thị trường các mặt hàng do Nhà nước quản lý, các dịch vụ công triển khai theo đúng lộ trình.

Bế giảng Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031

(12/06/2023)
Chiều ngày 9/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Bế giảng Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2025 – 2030, 2026 – 2031. Dự buổi lễ, có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ lớp học; PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Hiển thị 281 - 320 of 6.179 kết quả.