ListNewByCategory

Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào các Dự án luật trình tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(17/05/2024)
Chiều ngày 16/5, Đoàn ĐBQH do các đồng chí: Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Đức Chính, Bí thư huyện Lạc Sơn tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào các Dự án luật trình tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành liên quan; lãnh đạo UBND thành phố Hòa Bình, huyện Đà Bắc và Cao Phong.

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri nơi công tác trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(16/05/2024)
Chiều ngày 15/5, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri nơi công tác của ĐBQH. Dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Văn Thắng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.

Kết quả đạt được 5 năm thực hiện tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

(16/05/2024)
Thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Uỷ ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị địa phương trong tỉnh nghiêm túc xây dựng kế hoạch thực hiện và triển khai theo quy định.

Tăng cường công tác giáo dục liêm chính, xây dựng văn hóa tiết kiệm thông qua hoạt động tuyên truyền văn hóa, văn nghệ

(16/05/2024)
Những năm qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tập trung làm tốt công tác giáo dục liêm chính, xây dựng văn hóa tiết kiệm cho cán bộ, đảng viên, công chức và các tầng lớp Nhân dân thông qua hoạt động tuyên truyền văn hóa, văn nghệ. Coi đây nhiệm vụ quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, góp phần xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Hiển thị 49 - 52 of 6.179 kết quả.