DocMenu

ElegalViewDetailDocument

Quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình - Công ty TNHH Một thành viên thuê đất thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu Kỳ Sơn (Petrolimex - Cửa hàng 107 Kỳ Sơn) tại phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình