DocMenu

ElegalViewDetailDocument

Quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Trường Minh Đạt thuê đất thực hiện dự án Nhà máy chế biến gỗ ván ép Trường Minh Đạt tại xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy