DocMenu

ElegalViewDetailDocument

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 1317/QĐ-UBND ngày 24/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc cho Công ty TNHH Hoàng Nguyên Hoà Bình thuê đất thực hiện dự án Khu Công viên cảnh quan kết hợp thể thao vui chơi giải trí bên bờ phải sông Đà