DocMenu

ElegalViewDetailDocument

Giấy phép môi trường cấp cho Công ty TNHH CNPLUS Vina, được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Cơ sở “Dự án sản xuất thiết bị đầu nối gắn với thành lập Công ty TNHH CNPLUS Vina” tại Khu công nghiệp Lương Sơn, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình