DocMenu

ElegalViewDetailDocument

Công văn cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu nhà ở tại xóm Cời và xóm Đồng Tiến, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn