DocMenu

ElegalViewDetailDocument

Công văn cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu nhà ở Đồng Băng, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy