ListNewByCategory

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Chương tại hội nghị về Dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đảo Ngọc tại phường Kỳ Sơn và xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình

(15/05/2024)
Ngày 14/5, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 4058/TB-VPUBND, thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Chương tại hội nghị về Dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đảo Ngọc tại phường Kỳ Sơn và xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình.

Giám sát việc chấp hành pháp luật đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, khu đô thị sinh thái trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, từ năm 2021 đến năm 2023

(14/05/2024)
HĐND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 129/KH-GS về kế hoạch Giám sát việc chấp hành pháp luật đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, khu đô thị sinh thái trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, từ năm 2021 đến năm 2023.

Quán triệt, triển khai thực hiện Quy định của BTV Tỉnh ủy về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ và việc dự sinh hoạt chi bộ của cấp ủy viên trong Đảng bộ tỉnh Hòa Bình

(14/05/2024)
Ngày 13/5, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ban hành Công văn số 1355-CV/ĐUK gửi Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở yêu cầu về việc quán triệt, triển khai thực hiện Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ và việc dự sinh hoạt chi bộ của cấp ủy viên trong Đảng bộ tỉnh Hòa Bình.

Thúc đẩy công tác sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp

(14/05/2024)
Ngày 13/5, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 3978/VPUBND-KTN gửi các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Hội nghị của Ban Chỉ đạo Đổi mới Phát triển doanh nghiệp về thúc đẩy công tác sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp.

Công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

(14/05/2024)
Ngày 13/5, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 822/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

Tuyên truyền Luật Căn cước và tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về Căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(14/05/2024)
Để triển khai thi hành Luật Căn cước trên địa bàn tỉnh hiệu quả, ngày 13/5, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND Tuyên truyền Luật Căn cước và tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về Căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Hiển thị 41 - 50 of 6.752 kết quả.