ListNewByCategory

Quyết định phê duyệt phương án bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với cơ sở nhà, đất khu 2, thị trấn Chi Nê do Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy quản lý, sử dụng

(12/04/2024)
Ngày 11/4/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 638/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với cơ sở nhà, đất khu 2, thị trấn Chi Nê do Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy quản lý, sử dụng.

Công bố danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh

(12/04/2024)
Ngày 12/4/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 655/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024

(12/04/2024)
Ngày 12/4/2024, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 3088/VPUBND-KTN về việc thực hiện Công điện số 36/CĐ-TTg ngày 11/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Phục vụ tổ chức chương trình Khởi công Dự án “Nhà máy sản xuất, chế tạo các loại bảng mạch in điện tử (PCB)” tại Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà, thành phố Hòa Bình

(12/04/2024)
Chương trình Khởi công Dự án “Nhà máy sản xuất, chế tạo các loại bảng mạch in điện tử (PCB)” tại Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà, thành phố Hòa Bình được tổ chức từ 13h30 đến 14h30, ngày 13/4/2024, tại Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Công bố danh mục thủ tục hành chính có đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ

(11/04/2024)
Ngày 10/4, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 632/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính có đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình.

Triển khai thực hiện thông báo Kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về kết quả kiểm tra công tác thể chế hoá chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật của Nhà nước

(11/04/2024)
Ngày 10/4/2024, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 247/KH-BCSĐ về triển khai thực hiện Kế hoạch số 237-KH/TU ngày 28/3/2024 của Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện thông báo Kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về kết quả kiểm tra công tác thể chế hoá chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật của Nhà nước.

Hợp nhất hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí nông thôn mới và Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao cấp xã, huyện và các tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

(11/04/2024)
Ngày 11/4/2024, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 3026/VPUBND-KTN về việc hợp nhất hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí nông thôn mới và Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao cấp xã, huyện và các tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù (không có đơn vị hành chính cấp xã) giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hiển thị 151 - 160 of 6.752 kết quả.