ListNewByCategory

Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quách Tất Liêm tại buổi họp nghe báo cáo về tiến độ thực hiện và công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư Dự án: Đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu); Đường nối từ QL6 đi Độc Lập, Đú Sáng, đường 12B

(27/05/2024)
Ngày 24/5, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Thông báo số 4418/TB-VPUBND Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quách Tất Liêm tại buổi họp nghe báo cáo về tiến độ thực hiện và công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư Dự án: Đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu); Dự án Đường nối từ QL6 đi Độc Lập, Đú Sáng, đường 12B; Đường Quang Tiến - Thịnh Minh, thành phố Hòa Bình (Giai đoạn 1); Đường nối từ đường Trần Hưng Đạo đến phường Dân Chủ kết nối với Quốc lộ 6; Dự án Kết nối Giao thông và thủy lợi tỉnh Hòa Bình với hạ tầng giao thông quốc gia (sử dụng vốn vay ODA Hàn Quốc) và dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn tránh thành phố Hòa Bình.

Quyết liệt triển khai các nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế- xã hội

(27/05/2024)
Trong tháng 5/2024, UBND tỉnh thực hiện tốt công lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội; thực hiện có hiệu quả 11 nhóm giải pháp trong triển khai dự toán ngân sách Nhà nước tỉnh năm 2024. Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ 4 đột phát chiến lược cả tỉnh, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiếp độ các dự án trọng điểm. Đẩy mạnh quá trình cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng kinh tế số, kinh tế xã, kinh tế toàn cầu. Các sở, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị tích cực, chủ động rà soát, triển khai các nhiệm vụ, công việc đã đề ra trong năm.

Đảm bảo an toàn trong khai thác than

(27/05/2024)
Từ đầu năm 2024 đến nay các đơn vị khai thác than gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của xung đột vũ trang trên thế giới, giá cả vật tư, nhiên liệu biến động nhưng các đơn vị đã có nhiều cố gắng đẩy mạnh sản xuất phục vụ nhu cầu về than của nền kinh tế đất nước. Bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, tình hình sự cố, tai nạn lao động vẫn còn đế xảy ra, đặc biệt là thời gian gân đây các vụ sự cố, tai nạn lao động nghiêm trọng có chiều hướng gia tăng như vụ cháy khí mê tan tại Công ty than Thống Nhất - TKV ngày 03/4/2024 làm 04 người tử vong, vụ tụt lở lò xảy ra ngày 13/5/2024 tại Công ty than Quang Hanh - TKV làm 03 người tử vong và 01 người bị thương, nguyên nhân bước đầu sơ bộ được nhận định liên quan đến thực hiện kỹ thuật an toàn trong khai thác than.

Triển khai các biện pháp phòng ngừa tai nạn đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 2024

(23/05/2024)
Mùa mưa lũ sắp tới cũng đồng nghĩa là thời gian nghỉ hè của các em học sinh sắp bắt đầu. Nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng chống thiên tai, chủ động phòng ngừa các rủi ro, tai nạn đuối nước gây ra cho trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 2024; ngày 23/5/2024, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh ban hành Công văn số 39/BCH-VP về triển khai các biện pháp phòng ngừa tai nạn đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2024

(23/05/2024)
Ngày Đại dương thế giới (ngày 08/6 hàng năm) do Liên hợp quốc thông qua thể hiện sự nỗ lực, kết nối tất cả mọi người trên toàn thế giới cùng bảo tồn, phát triển bền vững biển và đại dương; cùng tôn vinh những giá trị của đại dương cho sự sống, cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng của nhân loại.

Phê duyệt Danh mục công trình, dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình năm 2024 (đợt 02)

(23/05/2024)
Ngày 22/5, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 860/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục công trình, dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình năm 2024, đợt 02 (03 dự án hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm cho 03 hợp tác xã theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục thực hiện kết nối Cổng dịch vụ công/Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh với Hệ thống đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến và rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu về trợ giúp xã hội

(23/05/2024)
Ngày 22/5/2024, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 4377/VPUBND-NVK về tiếp tục thực hiện kết nối Cổng dịch vụ công/Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh với Hệ thống đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến và rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu về trợ giúp xã hội.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

(22/05/2024)
Nhằm góp phần tạo sự thống nhất nhận thức trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, trong Nhân dân đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo không khí phấn khởi; cổ vũ hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân tin tưởng, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ triển kinh tế -xã hội 5 năm (2021 -2025), Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tạo tiền đề vững chắc để xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm tiếp theo (2026 -2030); góp phần tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 -2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 21/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 1680-CV/BTGTU về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

Triển khai Thông báo số 226/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Hội nghị về công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024

(22/05/2024)
Ngày 20/5/2024, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 4204/VPUBND-KTN giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện Thông báo số 226/TB-VPCP ngày 17/5/2024 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Hội nghị về công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024.

Thống nhất một số nội dung thực hiện sau Đại hội điểm Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện lần thứ IV

(22/05/2024)
Ngày 16 và 17/5/2024, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Kim Bôi lần thứ IV, năm 2024 đã thành công tốt đẹp. Sau khi kết thúc Đại hội, thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh dự Đại hội điểm đã hội ý và thống nhất một số nội dung như sau:

Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh

(22/05/2024)
Để bảo tồn, bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản nhằm phục hồi và sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn lợi thủy sản và các hệ sinh thái thủy sinh; nâng cao nhận thức của cộng đồng góp phần phát triển thủy sản bền vững, giữ gìn tính đa dạng sinh học, giá trị tài nguyên sinh vật; chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu; nâng cao đời sống và sinh kế cho người dân. Ngày 21/5, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 107/KH-UBND bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo quy định pháp luật

(22/05/2024)
6 tháng đầu năm 2024, hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh đã đạt được kết quả tích cực, chất lượng văn bản ngày càng được nâng cao. Tính đến ngày 15/5/2024, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thông qua, ban hành 31 văn bản quy phạm pháp luật. Các văn bản quy phạm pháp luật đều tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể:

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Báo cáo chuyên đề Nâng cao chất lượng thực hiện 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025

(22/05/2024)
Ngày 21/5, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 4300/VPUBND-KTN gửi các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng Báo cáo chuyên đề Nâng cao chất lượng thực hiện 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra thực hiện Đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân Sông Đà giai đoạn 2021-2025 tại huyện Đà Bắc

(21/05/2024)
Ngày 21/5/2024, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 4293/TB-VPUBND về kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ tại buổi kiểm tra thực hiện Đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân Sông Đà giai đoạn 2021-2025 tại huyện Đà Bắc.

Giải quyết tồn tại, vướng mắc trong công tác đền bù GPMB các công trình điện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(21/05/2024)
Ngày 20/5/2024, Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 4206/VPUBND-KTN, gửi các cơ quan: Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố yêu cầu giải quyết tồn tại, vướng mắc trong công tác đền bù GPMB các công trình điện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2024

(20/05/2024)
Với mục đích tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tinh thần cảnh giác của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; phát huy tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự (ANTT) của đất nước. Biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) ở cơ sở, lan tỏa khí thế thi đua sôi nổi của toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, góp phần phát triển phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh. Ngày 20/5/2024, Ban Chỉ đạo 09 tỉnh tỉnh ban hành Kế hoạch số 101/KH-BCĐ về tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2024.

Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Quốc tế gia đình; Ngày Gia đình Việt Nam; Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2024

(20/05/2024)
Ngày 17/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã có Công văn số 1674-CV/BTGTU về việc Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Quốc tế gia đình; Ngày Gia đình Việt Nam; Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2024.

Xây dựng Báo cáo, tờ trình dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII

(17/05/2024)
Ngày 15/5, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 727/UBND-THNV gửi Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc xây dựng Báo cáo, tờ trình dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII.

Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

(16/05/2024)
Ngày 16/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và lam theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các Huyện ủy, Thành ủy.

Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Toàn tại cuộc làm việc kiểm tra hiện trường và nghe báo cáo về tiến độ thực hiện các dự án tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Hòa Bình

(16/05/2024)
Ngày 15/5/2024, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 4114/TB-VPUBND về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Toàn tại cuộc làm việc kiểm tra hiện trường và nghe báo cáo về tiến độ thực hiện các dự án tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Hòa Bình.

Tăng cường năng lực và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(16/05/2024)
Trong những năm gần đây, hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã đạt được những kết quả quan trọng, hệ thống tổ chức giám định tư pháp được củng cố, kiện toàn; đội ngũ người làm công tác giám định tư pháp có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có kinh nghiệm công tác ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần quan trọng giúp cho hoạt động điều tra, truy tố, xét xử các vụ án được nghiêm minh, đúng pháp luật; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh cũng còn có những hạn chế như: Công tác quản lý Nhà nước về giám định tư pháp đạt hiệu quả chưa cao; hệ thống tổ chức giám định tư pháp chưa toàn diện; cơ sở vật chất tuy đã được đầu tư song chưa thực sự đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; một số lĩnh vực giám định còn thiếu người giám định.

Thực hiện Công điện số 47/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng

(16/05/2024)
Trong những năm qua, thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá. Các Bộ, ngành, địa phương cũng đã tích cực triển khai các hoạt động theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá bước đầu đạt được các kết quả đáng khích lệ, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điếu thông thường đã giảm trung bình 0.5% mỗi năm trong nam giới.

Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận/không tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã trên địa bàn tỉnh

(16/05/2024)
Ngày 14/5, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 824/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận/không tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 5/2024

(15/05/2024)
Ngày 15/5, tại trụ sở tiếp công dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 5/2024. Cùng tham gia phiên tiếp công dân, có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, các thành viên Hội đồng tiếp công dân của tỉnh và lãnh đạo UBND thành phố Hòa Bình.

Kết luận của của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra thực hiện Đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân Sông Đà giai đoạn 2021-2025

(15/05/2024)
Ngày 14/5/2024, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 4062/TB-VPUBND về kết luận của của đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra thực hiện Đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân Sông Đà giai đoạn 2021-2025 tại các huyện: Mai Châu, Tân Lạc, Cao Phong.

Hiển thị 1 - 40 of 6.752 kết quả.