ListNewByCategory

Ý kiến góp ý vào Dự thảo Luật hộ tịch của đại biểu Nguyễn Thanh Hải đoàn Hòa Bình

(29/10/2014)

Ngày 28 tháng 10 năm 2014, Quốc hội nghe Tờ trình về dự án Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Báo cáo thẩm tra dự án Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật hộ tịch. Góp ý vào Dự thảo Luật các ý kiến cơ bản đồng tình với sự cần thiết phải ban hành Luật hộ tịch. Phát biểu tại Hội trường, đại biểu Nguyễn Thanh Hải, đoàn Hòa Bình góp ý vào các nội dung cụ thể đó là:

Phát biểu góp ý vào dự thảo Luật BHXH của đại biểu Nguyễn Thanh Hải đoàn Hòa Bình

(24/10/2014)
Ngày23/10, Quốc hội thảo luận tại Hội trường vào Dự án Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Phát biểu đóng góp vào Dự án Luật các vị đại biểu Quốc hội đề nghị Luật cần được xây dựng theo hướng quy định mở rộng các đối tượng được tham gia bảo hiểm xã hội; Cần quy định chế tài chặt chẽ đảm bảo xử lý nghiêm các hành vi trốn đóng, chậm đóng Bảo hiểm xã hội để khắc phục tình trạng trốn đóng, nợ đọng Bảo hiểm xã hội hiện nay. Đồng thời cần có quy định rõ ràng để giải quyết quyền lợi cho người lao động khi doanh nghiệp nợ, chiếm dụng tiền đóng Bảo hiểm xã hội và không còn tài sản để giải quyết quyền lợi Bảo hiểm xã hội của người lao động.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội

(23/10/2014)

Ngày 21 /10, Quốc hội thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015; Kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2014; Dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2015. Thảo luận tại tổ số 6 gồm các Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh thành phố: Hòa Bình,Cần Thơ, Đà Nẵng, Hưng Yên.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Cao Phong

(29/09/2014)
Ngày 26/9, Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hoà Bình đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII tại huyện Cao Phong. Cùng tham gia tiếp xúc cử tri có đại diện lãnh đạo MTTQ tỉnh, một số sở, ban, ngành của tỉnh cùng 100 cử tri thị trấn Cao Phong và xã Tây Phong.

Trích ý kiến của đại biểu Nguyễn Tiến Sinh, Đoàn ĐBQH tỉnh HB về Dự thảo luận hộ tịch và luật căn cước công dân

(10/06/2014)
Sáng ngày 9 tháng 6 năm 2014, Quốc hội thảo luận tại tổ về Dự án Luật hộ tịch và Luật căn cước công dân. Góp ý vào dự thảo Luật hộ tịch, cơ bản các ý kiến nhất trí với sự cần thiết phải ban hành Luật hộ tịch, các đại biểu cho rằng, đăng ký và quản lý hộ tịch là nhiệm vụ quan trọng được các quốc gia quan tâm thực hiện. Thông qua hoạt động này, nhằm tạo cơ sở pháp lý để nhà nước công nhận và bảo hộ quyền con người, quyền, nghĩa vụ của công dân, đồng thời có biện pháp quản lý dân cư một cách khoa học.

Trích ý kiến của đại biểu Nguyễn Tiến Sinh, Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình về công tác xóa đói giảm nghèo

(09/06/2014)
Sáng ngày 07 tháng 6 năm 2014, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo giai đoạn 2005 - 2012. Buổi thảo luận đã được phát thanh, truyền hình trực tiếp. Đại biểu Nguyễn Tiến Sinh, Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình cho rằng: Công tác xóa đói, giảm nghèo là một nội dung được rất nhiều sự quan tâm không chỉ của nhân dân, của cử tri và còn dành được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đất nước. Tỷ lệ hộ nghèo, người nghèo là một chỉ số để đo sự phát triển của một quốc gia, của một đất nước, là chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu quả và vai trò lãnh đạo, quản lý, điều hành đất nước của một Đảng và của một chế độ. Một chế độ ưu việt là mọi người đều được hưởng thành quả của sự phát triển đất nước một cách bình đẳng.

Quốc hội thảo luận tại Hội trường

(05/06/2014)
Sáng ngày 05 tháng 6 năm 2014, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về Dự án Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi). Phát biểu tại Hội trường, đại biểu Bạch Thị Hương Thủy cho rằng: Dự thảo Luật đã được chuẩn bị công phu và đã thể chế hóa quy định của Hiến pháp mới. Một số định hướng cải cách tư pháp của Đảng liên quan đến tổ chức và hoạt động của VKSND, trên cơ sở đó, dự thảo Luật đã bổ sung những nội dung mới, quan trọng về chế định VKSND, những nguyên tắc mới, tiến bộ của tố tụng tư pháp liên quan trực tiếp đến hoạt động của VKSND.

Trích ý kiến của đại biểu Nguyễn Tiến Sinh, Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình tại thảo luận tại hội trường chiều ngày 3/6

(04/06/2014)
Chiều ngày 03 tháng 6 năm 2014, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về Dự thảo luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi). Góp ý xây dựng dự thảo Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi), đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã có một số ý kiến như sau.

Trích ý kiến của đại biểu Nguyễn Tiến Sinh, Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình tại thảo luận tổ sáng ngày 3/6

(04/06/2014)
Sáng ngày 03 tháng 6 năm 2014, Quốc hội thảo luận tại tổ về Dự thảo Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi). Phát biểu tại tổ cơ bản các ý kiến đều nhất trí với sự cần thiết phải sửa đổi Luật tổ chức Quốc hội để tiếp tục thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.

Hiển thị 251 - 260 of 299 kết quả.