Văn bản pháp quy
Toàn bộ văn bản
Cơ quan ban hành
       HĐND Tỉnh
       UBND Tỉnh
       Thủ tướng Chính Phủ
       Tỉnh Ủy
       Bộ Thông tin và Truyền thông
       Bộ Giao thông vận tải
       Bộ tài chính
       Bộ Công Thương
       Tập Đoàn Điện Lực VN
       Sở Tư pháp Tỉnh Hòa Bình
       Ban Tuyên Giáo
       Bộ LĐTB & XH
       Ban Chấp hành Trung ương
       Đảng uy Khối các cơ quan tỉnh
       Sở VHTT&DL
       Ban ATGT
       Sở Tài nguyên và môi trường
       Sở Y tế
       Sở Nội vụ
       Ban Dân tộc
       Hội Chữ thập đỏ
       UBMTTQ
       Báo Hòa Bình
       Hội đồng thi đua khen thưởng
       Hội CTĐ
       Trung Ương HCTĐ
       Ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững
       Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61
       Ủy ban Dân tộc
       Ban ATGT
       Ban Chỉ đạo CPI
       Sở Giao thông vận tải
       Sở NN&PTNT
       Ban Chỉ đạo 389 địa phương
       Cục Thuế tỉnh
       Ban Nội chính
       HĐTĐKT
       Liên đoàn LĐ tỉnh
       Văn phòng TƯ
       Ban Tổ chức Cuộc Thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam
       Bộ KH&ĐT
       BCĐ phong trào thi đua Dân vận khéo
       Ban Chỉ đạo 1133
       Sở KH&ĐT
       Kho bạc Nhà nước Hòa Bình
       Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Tài chính
       Quốc hội
       Công an tỉnh
       Sở Công thương
       Sở Ngoại vụ
       Sở Tài chính
       Bộ chỉ huy quân sự tỉnh
Loại văn bản
       Công văn
       Nghị định
       Thông tư
       Nghị quyết
       Quyết định
       Chỉ thị
       Thông báo
       Văn bản
       Kế hoạch
       Công điện
       Quy định
       Báo cáo
       Hướng dẫn
       Kết luận
       Tờ trình
       Công điện
       Thông tư liên tịch
       Luật
       Bộ luật
Lĩnh vực văn bản
       An ninh - Quốc phòng
       Bất động sản
       Bầu cử
       Cải cách hành chính
       Chỉ đạo điều hành
       Chính sách xã hội
       Cơ cấu tổ chức
       Đại hội Đảng
       Dân sự
       Dân tộc
       Giải quyết khiếu nại tố cáo
       Giáo dục và Đào tạo
       Giao thông vận tải
       Hành chính
       Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân
       Hướng dẫn
       Kinh tế xã hội
       Lịch công tác
       Môi trường
       Nông thôn mới
       Pháp luật
       Quy hoạch
       Tài chính
       Tài nguyên và Môi trường
       Thi đua khen thưởng
       Thông báo
       Thống kê
       Thông tin và Truyền thông
       Tiết kiệm Điện
       Tuyên truyền
       Ủy ban kiểm tra
       Văn hóa
       Viễn Thông - CNTT
       Xây dựng
       Y tế
Nội dung Văn bản pháp quy
Số văn bản 470
Ký hiệu văn bản QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 7/4/2010
Người ký
Trích yếu Mẫu phiếu 01: Phiếu điều tra điện thoại, internet ở cấp Tỉnh
Cơ quan Bộ Thông tin và Truyền thông
Thể Loại Quyết định
Lĩnh vực văn bản Viễn Thông - CNTT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực

 

PHIẾU ĐIỀU TRA ĐIỆN THOẠI, INTERNET Ở CẤP TỈNH
(Ban hành kèm theo QĐ số 470/QĐ-BTTTT ngày 07/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
(Phiếu do Sở TTTT thực hiện và gửi Bộ TTTT)
1Tên tỉnh/TP:……………………………………..Mã số tỉnh  
2Số điện thoại của Văn phòng UBND:…………………….
Mã sốTên đơn vị Số lượng máy vi tính đang sử dụngCó nối mạng InternetCó mạng nội bộ (LAN)Ghi chú 
 
ABCDEF
3 Văn phòng Tỉnh ủy     
4 Văn phòng HĐND    
5 Văn phòng UBND     
6 Sở Nội vụ    
7 Sở Tư pháp    
8 Sở Kế hoạch và Đầu tư    
9 Sở Tài chính    
10 Sở Công thương    
11 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn    
12 Sở Giao thông vận tải    
13 Sở Xây dựng    
14 Sở Tài nguyên và Môi trường    
15 Sở Thông tin và Truyền thông    
16 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội    
17 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch    
18 Sở Khoa học và Công nghệ    
19 Sở Giáo dục và Đào tạo    
20 Sở Y tế    
21 Thanh tra tỉnh    
22 Sở Ngoại vụ    
23 Ban Dân tộc    
24 Sở Quy hoạch - Kiến trúc    
…, ngày        /       /20…
Người lập phiếuGIÁM ĐỐC SỞ TTTT
(Ký, ghi rõ họ và tên)(Ký tên, đóng dấu)
ĐTCĐ
ĐTDĐ
Email (nếu có)
HƯỚNG DẪN CÁCH GHI PHIẾU 01
Dòng 3 "Văn phòng Tỉnh ủy":
    Cột C: Ghi số lượng máy tính (bao gồm máy xách tay và máy để bàn) Văn phòng Tỉnh ủy đang quản lý và sử dụng. Ghi số 0 nếu không có.
    Cột D: Đánh dấu x vào ô nếu Văn phòng Tỉnh ủy có máy tính được nối mạng Internet. Ghi số 0 vào ô nếu không có máy nào nối mạng. 
    Cột E: Đánh dấu x vào ô nếu Văn phòng Tỉnh ủy có mạng nội bộ. Ghi số 0 nếu không có mạng nội bộ.
    Mạng nội bộ là mạng nối các máy tính với nhau (bằng phương thức có dây hoặc không dây) để sử dụng chung máy in, đường truyền Internet, số liệu,…
    Cột F: Ghi số điện thoại liên lạc cố định của Văn phòng UBND tỉnh.
   Dòng 4, 5, 6, 7,... đến dòng 24: Cách ghi thông tin tương tự như dòng 3.
    Các dòng 22, 23, 24: nếu UBND tỉnh không có cơ quan này thì các cột C, D, E tương ứng để trống và ghi số 0 vào cột F.Các văn bản khác

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo điều tra...(23/02/2010)

Quyết định về Phương án điều tra hiện trạng phổ...(07/04/2010)