Số văn bản 888
Ký hiệu văn bản BC/TU
Ngày ban hành 04/08/2020
Người ký
Trích yếu văn bản Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW, ngày 30/11/2005 của Ban Bí thư khóa IX về "Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới"
Cơ quan ban hành Tỉnh Ủy
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực văn bản Chỉ đạo điều hành
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Các văn bản cùng lĩnh vực khác