STT Số-Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
CTR/TU/02 Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 11/01/2021
KH-UBND/09 KẾ HOẠCH Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình 11/01/2021
CĐ-UBND/01 CÔNG ĐIỆN: V/v chủ động ứng phó với tình hình rét đậm, rét hại 08/01/2021
QĐ-BCĐ/09 Ban hành Quy chế hoạt động của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Hòa Bình 08/01/2021
KH-UBND/08 KẾ HOẠCH Công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 08/01/2021
SXD-QLN&TTBĐS/40 Công văn Vv công khai thông tin dự án nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 08/01/2021
QĐ-UBND/33 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình 08/01/2021
QĐ-BKTNS/2 Quyết định Ban hành Chương tình giám sát năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh 08/01/2021
QĐ-BKTNS/1 Quyết định Ban hành Chương trình công tác năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh 08/01/2021
KL/TU/25 Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 31/10/2013 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại 08/01/2021
QĐ-UBND/30 Về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Tập đoàn điện lực Việt Nam thuê đất để thực hiện đầu tư xây dựng Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng (đợt 1) 07/01/2021
QĐ-UBND/32 Về việc điều chỉnh Quyết định số 1173/QĐ-UBND ngày 27/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình 07/01/2021
QĐ-UBND/31 Về việc thu hồi đất và giao đất cho Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hòa Bình để làm trụ sở cơ quan tại phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 07/01/2021
TB-VPUBND/156 Kết luận của đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bùi Văn Khánh tại cuộc họp trực tuyến giữa Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thành phố đánh giá công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 năm 2020 07/01/2021
SKHCN-QLCN/12 Thể lệ Hội thi tìm kiếm Sáng kiến Cải cách hành chính năm 2021 07/01/2021
KH-UBND/7 Tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 tại tỉnh Hòa Bình 06/01/2021
BC/TU/44 Báo cáo sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 22/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn thư, lưu trữ đối với các cơ quan, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội 06/01/2021
QĐ-UBND/01 Ban hành Quy định quản lý hoạt động chuyển giao công nghệ và thẩm định công nghệ dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 06/01/2021
KH-UBND/06 KẾ HOẠCH Sửa đổi, bổ sung Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 25/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh 06/01/2021
QĐ-UBND/12 Về việc thu hồi đất và giao đất cho cho Bộ Chỉ huy Quân Sự tỉnh xây dựng Thao trường bắn và huấn luyện Ban Chỉ huy Quân Sự huyện Lạc Thuỷ tại xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hòa Bình 06/01/2021