Số văn bản 168
Ký hiệu văn bản KH-UBND
Ngày ban hành 19/11/2020
Người ký
Trích yếu văn bản Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực văn bản Chỉ đạo điều hành
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Các văn bản cùng lĩnh vực khác