Số văn bản 167
Ký hiệu văn bản KH-UBND
Ngày ban hành 19/11/2020
Người ký
Trích yếu văn bản Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 28/7/2020 của Tỉnh ủy Hòa Bình thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực văn bản Chỉ đạo điều hành
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Các văn bản cùng lĩnh vực khác