Số văn bản 170
Ký hiệu văn bản BQL-ĐHDA2
Ngày ban hành 30/03/2021
Người ký
Trích yếu văn bản V/v đăng tải công khai các Báo cáo chính sách an toàn tiểu dự án 02, dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực văn bản Chỉ đạo điều hành
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Các văn bản cùng lĩnh vực khác