Số văn bản 670
Ký hiệu văn bản QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/03/2021
Người ký
Trích yếu văn bản Về việc thu hồi đất do Công ty TNHH Một thành viên 2-9 Hòa Bình quản lý, không có nhu cầu sử dụng để giao cho Ủy ban nhân dân huyện Lạc Sơn quản lý, quy hoạch sử dụng đất cho các mục đích
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực văn bản Chỉ đạo điều hành
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Các văn bản cùng lĩnh vực khác