Số văn bản 261
Ký hiệu văn bản QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/02/2021
Người ký
Trích yếu văn bản QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Chương trình tổng thể của tỉnh Hòa Bình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực văn bản Chỉ đạo điều hành
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Các văn bản cùng lĩnh vực khác