STT Số-Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
TB-STNMT/123 Tuyển dụng Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP 31/03/2021
BQL-ĐHDA2/170 V/v đăng tải công khai các Báo cáo chính sách an toàn tiểu dự án 02, dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) 30/03/2021
QĐ-UBND/670 Về việc thu hồi đất do Công ty TNHH Một thành viên 2-9 Hòa Bình quản lý, không có nhu cầu sử dụng để giao cho Ủy ban nhân dân huyện Lạc Sơn quản lý, quy hoạch sử dụng đất cho các mục đích 30/03/2021
QĐ-UBND/660 Về việc thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng tại phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình 29/03/2021
SGD&DT-SGD&ĐT/575 Đăng tải tài liệu trình HĐND tỉnh về chế độ chính sách GDMN 25/03/2021
KH-UBND/47 Tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025 19/03/2021
STNMT-THHC/644 V/v đăng tải dự thảo dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 19/03/2021
QĐ-UBND/577 Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mở rộng thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình 18/03/2021
QĐ-ĐĐBQH/06 QĐ về việc ban hành Quy chế tiếp công dân của đại biểu QH và Đoàn ĐBQH tỉnh HB khóa XIV 18/03/2021
QĐ-UBND/575 Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần bao bì Nakata Việt Nam thuê đất thực hiện dự án Nhà máy sản xuất bao bì đa dụng tại Cụm công nghiệp Phú Thành II, xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy 18/03/2021
QĐ-UBND/576 Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Bảo hiểm xã hội tỉnh Hoà Bình xây dựng trụ sở làm việc Bảo hiểm xã hội huyện Lạc Sơn tại xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình 18/03/2021
ĐĐBQH/20 về việc thông tin trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình 17/03/2021
QĐ-UBND/524 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đơn vị bầu cử số 11 12/03/2021
QĐ-UBND/525 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đơn vị bầu cử số 15 12/03/2021
QĐ-UBND/540 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV tại Đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Hòa Bình 12/03/2021
QĐ-UBND/489 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả thi tuyển công chức tỉnh Hòa Bình (chỉ tiêu năm 2020) 09/03/2021
QĐ-UBND/438 Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Trường Sĩ quan Chính trị/Bộ Quốc phòng xây dựng Thao trường huấn luyện tại thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn 02/03/2021
QĐ-UBND/436 Về việc thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng tại phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình 02/03/2021
CTHBI-QLN/688 vv công khai doanh nghiệp nợ thuế 26/02/2021
QĐ-UBND/416 Về việc điều chỉnh Quyết định số 2186/QĐ-UBND ngày 08/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình 26/02/2021