STT Số-Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
KH-UBND/15 Tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư, hợp tác xã dịp đầu xuân Tân Sửu 2021 tỉnh Hòa Bình 18/01/2021
BC/TU/49 Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 26-KH/TU, ngày 23/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 18/01/2021
QĐ-UBND/03 Ban hành Quy định về thẩm định, thẩm tra an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 15/01/2021
SNV-XDCQ&CTTN/129 Công văn triển khai Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về nghiệp vụ công tác bầu cử 15/01/2021
QĐ-UBND/04 Ban hành Quy định về cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai 15/01/2021
QĐ-UBND/90 Về việc ủy quyền phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 14/01/2021
VPUBND-PVX/335 tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID 19 14/01/2021
QĐ-UBND/94 Vv thành lập Tổ công tác tiếp công dân phục vụ Đại hội lần thứ XIII của Đảng 14/01/2021
UBND-PNC/55 V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mùa hanh khô, tết Nguyên đán Tân Sửu và các lễ hội đầu năm 2021 14/01/2021
KH-UBND/13 Phòng, chống dịch bệnh tỉnh Hòa Bình năm 2021 14/01/2021
KH-UBND/11 Kế hoạch Tôn vinh trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu tỉnh Hòa Bình 13/01/2021
STNMT-CCDATDAI/85 V/v lập danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 13/01/2021
CV/TU/34 v/v tăng cường công tác phòng,chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh 13/01/2021
QĐ-UBND/84 Xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 của các Sở, Ban, Ngành, đơn vị sự nghiệp và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 13/01/2021
QĐ-UBND/81 Về việc điều chỉnh Quyết định số 1640/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình 13/01/2021
QĐ-UBND/02 Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 13/01/2021
CT-UBND/01 CHỈ THỊ: Về việc tăng cường công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống mưa lũ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2021 12/01/2021
QĐ-UBND/54 Về việc ban hành Quy chế tôn vinh trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu tỉnh Hòa Bình 12/01/2021
CTR/TU/03 Chương trình công tác trọng tâm năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 11/01/2021
QĐ-UBND/48 Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao UBND huyện Lương Sơn thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch tại xóm Mỏ và tiểu khu 8, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn 11/01/2021