Số văn bản 878
Ký hiệu văn bản BC/TU
Ngày ban hành 24/07/2020
Người ký
Trích yếu văn bản Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư về Đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020"; Chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 21/4/2014.
Cơ quan ban hành Tỉnh Ủy
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực văn bản Chỉ đạo điều hành
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Các văn bản cùng lĩnh vực khác