STT Số-Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
QĐ-UBND/1782 Quyết định Về việc thu hồi đất và cho Công ty Cổ phần Đầu tư GMC Group thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất keo dính vật liệu xây dựng 06/08/2020
SGD&DT/1732 Thông cáo báo chí về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 06/08/2020
QĐ-UBND/1775 Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Luật sư, Tư vấn pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình 05/08/2020
TB-VPUBND/5273 Kết luận của đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bùi Văn Khánh tại cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 các huyện, thành phố và công tác ứng phó bão số 2 và mưa lớn kéo dài 05/08/2020
KH-UBND/117 Kế hoạch truyền Cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 05/08/2020
QĐ-UBND/1772 Quyết định việc phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Hòa Bình 05/08/2020
QĐ-UBND/1760 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình 04/08/2020
BC/TU/888 Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW, ngày 30/11/2005 của Ban Bí thư khóa IX về "Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới" 04/08/2020
NQ-HĐND/296 Nghị quyết về việc đổi tên thôn, xóm, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của ủy ban Thường vụ Quốc hội 03/08/2020
QĐ-UBND/1720 Quyết định Về việc thu hồi đất do Công ty Cổ phần Ong Trung ương quản lý tại thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thuỷ và giao đất cho Ủy ban nhân dân huyện Yên Thủy để giải phóng mặt bằng, thực hiện đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá đất Trại Ong 03/08/2020
NQ-HĐND/297 Nghị quyết về việc điều chỉnh chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan hành chính nhà nước năm 2020 03/08/2020
UBND-PVX/1275 Công văn tục cách ly y tế các trường hợp đang cách ly tập trung tại Trung đoàn 814 sau khi có ca bệnh dương tính
03/08/2020
NQ-HĐND/294 Nghị quyết quy định mức hỗ trợ tăng thêm ngoài mức hỗ trợ tối thiểu đóng bảo hiểm y tế quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/82018 của Chính phủ 03/08/2020
CT/TU/62 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác triển khai thực hiện phong trào "chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình" 03/08/2020
NQ-HĐND/292 Nghị quyết sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 161/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 03/08/2020
NQ-HĐND/298 Nghị quyết quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người lao động không chuyên trách và mức phụ cấp đối với một số chức danh khác; khoản kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị ở cấp xã và mức bồi dưỡng trực tiếp tham gia vào công việc ở thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 03/08/2020
NQ-HĐND/295 Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021 03/08/2020
NQ/TU/27 Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển bền vững rừng sản xuất tỉnh Hòa bình đến năm 2025, định hướng đến 2030 03/08/2020
NQ-HĐND/293 Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cớ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 03/08/2020
UBND-PVX/1273 Công văn thực hiện Công điện số 1191/CĐ-BYT và Thông báo số 3224-TB/VPTU ngày 31/7/2020 về kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại hội nghị ngày 31/7/2020 về phòng, chống dịch Covid-19 01/08/2020