STT Số-Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
QH13/88/2015 Luật Kế toán
20/11/2015
CT-UBND/20 Về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Dần 2010
31/12/2009
CT - UBND/04 Tăng cường các biện pháp cấp bách trong quản lý bảo vệ rừng.
09/02/2010
CT/TU/35 Về đẩy mạnh công tác phát triển Đảng từ đoàn viên, đoàn viên ưu tú trong học sinh, sinh viên các trường, đoàn viên thanh niên đi làm nghĩa vụ trong lực lượng vũ trang
09/02/2010
QĐ-TTg/14/2010 Về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính
02/03/2010
UBND-NC/168 V/v Đẩy mạnh thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong dịp Tết Nguyên Đán Canh Dần 2010
11/02/2010
CT - UBND/08 Chỉ thị về việc triển khai các biện pháp cấp bách Phòng chống bệnh tai xanh ở lợn
06/05/2010
CT-UBND/06 Về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng
09/03/2010
QĐ-UBND/22/2007 Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hoà bình
15/12/2009
QĐ-UBND/587 Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng tỉnh
22/04/2010
UBND-NC/762 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 697/2010/QĐ-CTN ngày 26/5/2010 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2010
10/06/2010
QĐ-UBND/23/2007 Ban hành Quy định một số nội dung phân cấp, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
04/12/2007
QĐ-UBND/508 Về việc kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Hòa Bình
16/04/2010
TB-VPUBND/1185 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bùi Văn Tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2009 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2010
22/04/2010
CT-UBND/07 Chỉ thị về công tác phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2010
22/04/2010
QĐ-TTg/1780 Phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Hòa Bình
09/12/2008
2009/NQ-HĐND/142 Về chương trình kiểm tra, giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình năm 2010
10/12/2009
QĐ-UBND/593 Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Hòa Bình
28/04/2010
2010/QĐ-UBND/11 Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 8 Quy định về quy trình thủ tục hành chính, hỗ trợ và ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND ngày 31-01-2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh
02/07/2010
CT-TTg/919 Chỉ thị về việc nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan nhà nước đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam
02/07/2010