STT Số-Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
CT-UBND/01 Về việc tổ chức “ Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Canh Dần năm 2010
21/01/2010
QĐ-UBND/2/2007 Ban hành Quy chế quản lý di sản văn hoá phi vật thể trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.
01/01/2007
QĐ-UBND/722 Quyết định về việc ban hành Quy chế luân chuyển sách pháp luật giữa Tủ sách pháp luật của Ủy ban nhân dân xã với điểm Bưu điện - Văn hóa xã
11/05/2010
HD/TG/02 Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2011
11/01/2011
QĐ-BVSTBPN/18 Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Hoà Bình
17/06/2010
2007/QĐ-UBND/21 Ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hoá và danh lam, thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
05/10/2007
TTg-KGVX/1340 Về việc cấp báo Tin tức cho các đối tượng thuộc vùng đặc biệt khó khăn theo QĐ 975/QĐ-TTg ngày 20/7/2006
02/08/2010
CT-BTTTT/01 Chỉ thị về công tác thi đua, khen thưởng năm 2010
14/01/2010
UBND-VX/1581 Về việc tăng cường phòng, chống dịch sốt xuất huyết
08/10/2010
CT-UBND/18 Về việc tổ chức đón tết Nguyên đán Tân Mão 2011
31/12/2010
KH-UBND/740 Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 131/2009/NQ-HĐND ngày 27/9/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dân số kế hoạch hóa gia đình
21/06/2011
QĐ-TTg/844 Quyết định Phê duyệt Đề án khuyến khích sáng tác và công bố các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ cứu nước giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước giai đoạn 1930-1975
21/06/2011
CT - UBND/22 Chỉ thị Về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012
30/12/2011
KH/TG/08 Kế hoạch triển khai cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
15/02/2012
HD/ĐU/05 Hướng dẫn Việc học tập một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể tại các cơ quan, đơn vị
26/06/2012
NĐ-CP/88/2012 Nghị định quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chứ ngoài tại Việt Nam
23/10/2012
Ct-UBND/16 Chỉ thị Về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014
12/12/2013
CT-UBND/14 Chỉ thị Về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Hòa Bình tiến tới Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014
17/09/2012
KH-UBND/18 Kế hoạch Tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc – ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1984 – 11/6/2013)
28/03/2013
UBND-NC/252 V/v phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích "kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc – ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1984 – 11/6/2013)
28/03/2013