STT Số-Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
QH13/86/2015 Luật An toàn thông tin mạng
19/11/2015
QĐ-UBND/184 Quyết định về việc thay đổi địa chỉ trang thông tin điện tử huyện Kỳ Sơn
06/03/2017
KH-UBND/22 Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Hòa bình năm 2017
14/03/2017
/QĐ-BTTTT/289 Quyết định ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017
13/03/2017
QĐ-BTTTT/290 Quyết định ban hành kế hoạch công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017
13/03/2017
TT-BTTTT/01/2017 Ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm
16/02/2017
QĐ-BTTTT/124 về việc ban hành danh sách các tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” được ưu tiên bảo vệ
09/02/2017
KH-UBND/11 Truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017
23/02/2017
TT-BTTTT/01/2017 Ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm
16/02/2017
KH/BTCCT/25 Triển khai Cuộc thi viết, sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM"
15/02/2017
QĐ-UBND/07/2017 Ban hành Quyết định quy định mức chi trả nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin điện tử, bản tin đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc tỉnh Hòa Bình
20/02/2017
QĐ-UBND/297 Quyết định phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 của Viễn thông Hòa Bình
07/03/2017
TB/ĐU/23 Thông báo V/v tham gia hưởng ứng Cuộc thi viết, sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
10/03/2017
KH-UBND/42 Kế hoạch triển khai hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2015 - 2017
17/06/2014
QĐ/TU/1223 Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Hòa Bình
16/10/2014
VPUBND-PVX/1160 Công văn thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin
20/03/2017
KH-UBND/69 Kế hoạch Triển khai ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hòa Bình năm 2018
08/06/2017
QĐ-UBND/389 Quyết định phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 của Mobifone tại tỉnh Hòa Bình
23/03/2017
QĐ-BTTTT/441 Quyết định quy định chi tiết thực hiện tiêu chí Thông tin & Truyền thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
28/03/2017
TT-BTTTT/02/2017 Thông tư Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư"
04/04/2017