STT Số-Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
CĐ-UBND/01 Về việc tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2009 - 2010
13/02/2010
TTg-KTTH/2600 Đẩy mạnh xuất khẩu kiểm soát nhập siêu
30/12/2009
QĐ-UBND/01/2010 Về việc Ban hành Quy chế trợ cấp gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở miền núi trồng rừng thay thế nương rẫy
19/01/2010
QĐ-TTg/1588 Phê duyệt Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà, tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2009 - 2015
09/10/2009
2009/NQ-HĐND/137 Về phát triển kinh tế - xã hội năm 2010
10/12/2009
NQ-CP/11/2008 Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Hòa Bình
29/04/2008
QĐ-TTg/718 Thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình
07/06/2007
QĐ-TTg/30/2007 Quyết định ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn
05/03/2007
TTg-KTTH/1443 V/v bổ sung tiêu chí Trung tâm phát triển Vùng cho hai tỉnh Phú Thọ và Hoà Bình.
05/10/2007
QĐ - UBND/02/2010 Về việc Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển ngành chăn nuôi giai đoạn 2010 - 2015 của tỉnh Hoà Bình
19/01/2010
QĐ-UBND/119 Về việc ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2010
01/02/2010
CT - UBND/05 Về việc đẩy mạnh công tác thu ngân sách nhà nước năm 2010
10/02/2010
QĐ-TTg/1133 Về việc hỗ trợ kinh phí di dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở tại các xã Tân Mai, Phúc Sạn, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
20/08/2008
QĐ-TTg/98 Về việc Phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2008-2010
22/01/2009
QĐ-TTg/1337 Về việc hỗ trợ kinh phí di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh: Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Kạn, Sơn La, Hòa Bình, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Hà Tây, Hà Nam, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận, An Giang, Sóc Trăng, Cà Mau.
05/10/2007
QĐ-TTg/915 Về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2008 cho thành phố Hà Nội và các tỉnh: Hòa Bình, Vĩnh Phúc sau khi điều chỉnh địa giới hành chính theo Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội
14/07/2008
TB-UBND/04 Công tác trọng tâm tháng 4 năm 2010
01/04/2010
QĐ - UBND/641 Quyết định về việc công bố dịch bệnh lùn sọc đen hại lúa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
28/04/2010
2010/TT- BTTTT/15 Thông tư quy định về điều kiện, thủ tục phát sóng quảng bá trực tiếp các kênh chương trình truyền hình địa phương trên vệ tinh
01/07/2010
QĐ-UBND/703 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% trong năm 2010
05/05/2010