STT Số-Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
QĐ-TTG/51/2003 Quyết định phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2003-2005
15/12/2009
CT-TTg/29 Chỉ thị Về việc triển khai Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân
26/11/2012
2014/QĐ-UBND/10 Quyết định ban hành Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
19/05/2014
UBND-CNXD/74 Điều chỉnh đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh theo Công văn số 2156/BXD- KTXD NGÀY 22/9/2015 của Bộ Xây dựng
27/01/2016
QĐ-UBND/395 Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hòa Bình
24/03/2017
2017/QĐ-UBND/33 Quyết định Ban hành Quy định một số nội dung quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
23/10/2017
UBND-CNXD/1838 Công văn về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình - phần khảo sát xây dựng và dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
08/12/2017
TB-VPUBND/6513 Thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi làm việc về Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hòa Bình đến năm 2035
01/12/2017
QĐ-UBND/248 Quyết định ban hành kế hoạch ứng phó sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
25/01/2018
2017/QĐ-UBND/41 Quyết định về việc Ban hành Quy định trách nhiệm tham gia quản lý, bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
20/11/2017
QĐ-UBND/2431 Quyết định Phê duyệt chương trình phát triển đô thị tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030
04/12/2017
VPUBND-PCNXD/906 Công văn V/v triển khai thực hiện quy hoạch tuyến đường nối QL.37B, QL.10, QL.38B, QL.1 với đường Hồ Chí Minh
09/02/2018
KH-BCĐATTP/37 Kế hoạch Triển khai công tác thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm năm 2018
09/02/2018
TB-VPUBND/143 Thông báo Kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh - Trưởng Ban chỉ đạo tại hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của BCĐ bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp tỉnh Hòa Bình
09/01/2018