STT Số-Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
TB - BĐG/47 Thông báo Đấu giá quyền sử dụng đất đô thị tại khi Trung tâm Thương mại - Dịch vụ bờ trái Sông Đà
14/11/2011
TB - BĐG/72 Thông báo Thay đổi thời gian mở cuộc đấu giá quyền sử dụng đất ở đô thị tại khu Trung tâm thương mại - Dịch vụ Bờ trái Sông Đà
13/12/2011
KH-STNMT/70 Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch số 24KH-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân về việc thực hiện Nghị quyết số 19- NQ/TW ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại
05/05/2014
KH- STNMT/59 Kế hoạch Triển khai thi hành Luật đất đai năm 2013
29/04/2014
NQ-HĐND/117 Bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2015
03/07/2015
QĐ-UBND/1541 Quyết định về việc thu hồi đất đo Công ty TNHH Thịnh Minh không có nhu cầu sứ dụng đất giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi truồng quản lý
21/08/2017
/QĐ-UBND/3127 Quyết định về việc cho công ty Cổ phần EVERPIA thuê đất thực hiện dự án đầu tư Xây dựng chi nhánh kết hợp nhà trưng bầy sản phẩm tại xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn
12/12/2016
QĐ-UBND/271 Thu hồi và giao đất để UBND thành phố Hòa Bình quy hoạch khu dân cư tại phường Chăm Mát, thành phố Hòa Bình
02/03/2017
QĐ-UBND/1385 Quyết định về việc thu hồi và giao đất cho ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình quy hoạch khu dân cư tại tổ 5, phường Chăm Mát
02/08/2017
QĐ-UBND/1400 Quyết định về việc Thu hồi đất (đợt 1) để bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng : thực hiện dự án Sân golf Hòa Bình - Geleximco
02/08/2017
KH-HĐND/07 Giám sát tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
24/02/2017
QĐ-HĐND/10 Thành lập Đoàn giám sát tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
27/02/2017
QĐ-UBND/3024 Quyết định về việc giao đất cho Ủy ban nhân huyện Lạc Thủy quy hoạch khu dân cư và thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất.
30/11/2016
QĐ-UBND/08/2017 Ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
27/02/2017
QĐ-UBND/722 Quyết định thu hồi đất dự án Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe do Trường Cao đẳng nghề Sông Đà làm chủ đầu tư tại phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình để cho Công ty Cổ phần thương mại Dạ Hợp thuê thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp bờ trái Sông Đà, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình
03/05/2017
QĐ-UBND/898 Quyết định thu hồi đất để xây dựng trụ sở Chi cục thuế thành phố Hòa Bình
02/06/2017
QĐ-UBND/373 Quyết định giao đất cho Sở công thương xây dựng Hội chợ triển lãm tỉnh Hòa Bình
21/03/2017
QĐ-UBND/374 Quyết định hồi đất tại dự án khu dân cư An Cư Xanh để giao UBND thành phố Hòa Bình giao đất tái định cư cho hộ bà Nguyễn Thị Vân Anh
21/03/2017
QĐ-UBND/383 Công văn thu hồi, giao đất cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hòa Bình để xây dựng trụ sở Ngân hàng chính sách xã hội huyện Lạc Thủy
22/03/2017
QĐ-UBND/780 Quyết định thu hồi đất do Công ty TNHH Một thành viên Cửu long quản lý để cho UBND huyện Lương sơn quản lý, quy hoạch sử dụng cho các mục đích
12/05/2017