STT Số-Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
TB-UBND/20 Thông báo số 20/TB-UBND không thụ lý giải quyết khiếu nại
29/03/2017
QĐ-UBND/1130 Về việc giải quyết khiếu nại ông Bùi Văn Viên, trú tại thôn Gò Mu, xã Thanh Lương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (lần 2)
22/04/2016
QĐ-UBND/1118 Về việc giải quyết khiếu nại ông Bùi Văn Sánh, trú tại thôn Gò Mu, xã Thanh Lương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (lần 2)
22/04/2016
QĐ-UBND/1120 Về việc giải quyết khiếu nại ông Nguyễn Trọng Tình, trú tại thôn Gò Mu, xã Thanh Lương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (lần 2)
22/04/2016
QĐ-UBND/1117 Về việc giải quyết khiếu nại ông Bùi Văn Ành, trú tại thôn Gò Mu, xã Thanh Lương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (lần 2)
22/04/2016
QĐ-UBND/1116 Về việc giải quyết khiếu nại bà Bùi Thị Linh, trú tại thôn Gò Mu, xã Thanh Lương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (lần 2)
22/04/2016
QĐ-UBND/1129 Về việc giải quyết khiếu nại ông Bạch Công Sơn, trú tại thôn Gò Mu, xã Thanh Lương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (lần 2)
22/04/2016
QĐ-UBND/1128 Về việc giải quyết khiếu nại bà Quách Thị Hải, trú tại thôn Gò Mu, xã Thanh Lương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (lần 2)
22/04/2016
QĐ-UBND/1127 Về việc giải quyết khiếu nại ông bà Bạch Thị Uyển, trú tại thôn Gò Mu, xã Thanh Lương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (lần 2)
22/04/2016
QĐ-UBND/1119 Về việc giải quyết khiếu nại bà Dương Thị Hồng, trú tại thôn Gò Mu, xã Thanh Lương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (lần 2)
22/04/2016
QĐ-UBND/1115 Về việc giải quyết khiếu nại bà Bùi Thị Xuyến, trú tại thôn Gò Mu, xã Thanh Lương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (lần 2)
22/04/2016
QĐ-UBND/1131 Về việc giải quyết khiếu nại ông Bùi Văn Chương, trú tại thôn Gò Mu, xã Thanh Lương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (lần 2)
22/04/2016
QĐ-UBND/1081 Về việc giải quyết khiếu nại ông Quách Công Hà, trú tại thôn Gò Mu, xã Thanh Lương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (lần 2)
22/04/2016
UBND-NC/203 Đẩy mạnh thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng
01/03/2017
QĐ-UBND/1079 Về việc giải quyết khiếu nại ông Nguyễn Văn Bình, trú tại thôn Gò Mu, xã Thanh Lương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (lần 2)
22/04/2016
QĐ-UBND/1463 Giải quyết khiếu nại của bà Đinh Thị Xuyến trú tại số nhà 85, tập thể trường Cao đẳng Xây dựng số 1, Tổ dân phố số 12, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
03/06/2016
/QĐ-UBND/1580 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thiều (người được ông Nguyễn Văn Thu ủy quyền), trú tại thôn Quyền Chương, xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn (lần 2)
17/06/2016
/QĐ-UBND/1671 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Dương Văn Phúc và ông Kiều Viết Ly trú tại thôn Quyết tiến, xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
27/06/2016
CT-UBND/02 Tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
11/01/2017
QĐ-UBND/1102 Về việc giải quyết khiếu nại bà Bùi Thị Hậu, trú tại thôn Gò Mu, xã Thanh Lương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (lần 2)
22/04/2016