STT Số-Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
CĐ - UBND/04 Công điện Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh điện : Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố;
19/08/2011
NQ- HĐND/39 Nghị quyết quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
10/07/2012
CT-UBND/15/2012 Chỉ thị Về việc tăng cường các biện pháp nhằm can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh và mắc bệnh tan máu bẩm sinh
11/10/2012
QĐ-UBND/1407 Quyết định Về việc ban hành Quy chế Tiêu chí và Quy trình xét chọn bệnh nhân điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
10/10/2012
QĐ-UBND/1690 Quyết định, Về việc công bố hết dịch cúm gia cầm tại xã Hòa Sơn và Hợp Hòa, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
06/11/2012
QĐ-UBND/1689 Quyết định Về viêc công bố hết dịch cúm gia cầm tại xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
06/11/2012
QĐ-BCĐ/07 Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung “ Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Hòa Bình”
28/08/2012
KH/TU/57 Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 24 - CT/TW, ngày 04/7/2008 của Ban Bí Thư về phát triển nền đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới
03/06/2013
CT-UBND/17 Chỉ thị Về việc tăng cường công tác phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi vụ Đông Xuân năm 2013 - 2014
16/12/2013
QĐ-UBND/2381 Quyết định Về việc công bố dịch cúm gia cầm tại xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
10/10/2013
UBND-VX/1157 Tăng cường phòng, chống bệnh dịch đau mắt đỏ
09/10/2013
CT-UBND/14 Chỉ thị Về việc triển khai Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân
08/11/2013
NQ-HĐND/67/2013 Nghị quyết Về việc sửa đổi, bổ sung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Nghị quyết số 39/2012/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh
11/12/2013
QĐ-UBND/2794 Quyết định Về việc công bố hết dịch cúm gia cầm tại xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
18/11/2013
KH- SYT/455 Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh Sởi năm 2014
23/04/2014
VPUBND-NNTN/4275 V/v thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật
30/09/2014
VPUBND-VX/4369 V/v thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 17/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ
06/10/2014
KH-BCĐ/52 Kế hoạch Triển khai đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2014
19/08/2014
KH-UBND/56 Kế hoạch Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm H5N6 và các chủng vi rút cúm gia cầm khác trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2014
15/09/2014
QĐ-UBND/41/2014 Quyết định Phê duyệt mức phí chi trả phụ cấp thường trực; phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật vào giá dịch vụ y tế
29/12/2015