STT Số-Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
KH - UBND/1062 Kế hoạch Truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
15/08/2011
QĐ-UBND/1451 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch phòng, chống gái mại dâm giai đoạn 2011 - 2015
15/08/2011
CT/TU/11 Chỉ thị về lãnh đạo Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013-2018
05/03/2012
BCĐ-CT.HĐND/36 Tiếp tục lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi, bổ sung HIến pháp năm 1992
11/03/2013
HD/TG/40 Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2014
15/01/2014
CT/TW/17 Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng
28/08/2012
TU/12-CTr Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020
24/10/2012
Ctr-UBND/89 Chương trình hành động Triển khai Phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân tỉnh Hòa Bình năm 2015
25/12/2014
CT-UBND/18 Chỉ thị Về việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
06/12/2012
HD/ĐU/17 Hướng dẫn tuyên truyền Hiếp pháp nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
19/02/2014
CV/BTGTU/510 Công văn gửi đề cương tuyên truyền
01/06/2017
CT-UBND/08 Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện nếp sống "Văn hóa giao thông"
30/05/2013
CV/BTGTW/5572 Về việc tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII
13/12/2013
/KH-UBND/19 Về việc tổ chức gặp mặt, động viên, thăm hỏi và tặng quà nhân kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
02/04/2014
KH/ĐU/80 Kế hoạch thực hiện "Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận 2014"
31/03/2014
KH- UBND/40 Kế hoạch Tổ chức chiến dịch tuyên truyền và triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ không phải mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy
15/05/2014
QĐ-BĐH/86 Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"
24/09/2014
KH-MT- BTT/164 Kế hoạch phát động ủng hộ quỹ hỗ trợ công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc
05/06/2014
NĐ-CP/84/2014 Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
08/09/2014
CT/TU/32 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức pháp luật, vận động nhân dân không tham gia các hoạt động xuất cảnh trái phép và lao động tự do ở nước ngoài
02/07/2014