STT Số-Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
CV/UBKTTU/413 Công văn cung cấp thông tin cho báo chí sau kỳ họp UBKT Tỉnh ủy lần thứ 8
31/05/2017