STT Số-Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
QĐ-UBND/2287 Quyết định Phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
30/12/2014
NQ-HĐND/111/2014 Nghị quyết về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
05/12/2014
QĐ-UBND/2156 Quyết định Về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển ngành Rượu - Bia - Nước giải khát trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025"
23/12/2014
QĐ- UBND/350 Quyết định về việc cho công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Khải Hưng chuyển từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đất
23/03/2015
QĐ- UBND/352 Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án khai thác chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại Thung Giếng xã Cao Dương huyện Lương Sơn
23/03/2015
QĐ- UBND/379 Quyết định về việc cho công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và xây dựng Hòa Bình thuê đất để khai thác và chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xóm Bãi Nai 2 xã Mông Hóa huyện Kỳ Sơn
26/03/2015
QĐ- UBND/430 Quyết định về việc thu hồi đất (đợt 1) Cho sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng các hạng mục công trình thuộc Tiểu dự án Nâng cấp cụm công trình thủy lợi Thanh Lương
31/03/2015
QĐ- UBND/575 Quyết định về việc cho công ty TNHH Một thành viên Trung tâm nghiên cứu, bảo tồn di sản Tiến sĩ Việt Nam thuê đất bổ sung tại xã Bắc phong, huyện Cao Phong
21/04/2015
QĐ- UBND/532 Quyết định về việc thu hồi đất và cho Công ty Cổ phần Lạc Thủy thuê đất để xây dựng Trung tâm May mặc xuất khẩu Hòa Bình
14/04/2015
TB - STNMT/132 Về việc lựa chọn hồ sơ của đơn vị đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản Cát xây dựng lòng sông Bôi, xã Yên Bồng, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
15/05/2015
QĐ-UBND/35/2015 Ban hành Quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác công trình thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
11/11/2015
QĐ-UBND/2353 Phê duyệt đề xuất dự án đầu tư xây dựng trục đường khu trung tâm Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình thực hiện theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (Hợp đồng BT)
31/12/2014
QĐ-UBND/1604 Quyết định phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Hòa Bình đến năm 2020
31/08/2015
QĐ-UBND/82 Thu hồi đất để giao cho UBND huyện Cao Phong quy hoạch khu dân cư
15/01/2016
KH-UBND/34 Triển khai thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu thị trường lao động năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
28/03/2016
QĐ-UBND/1279 Thu hồi đất do Trung tâm Tư vấn, dịch vụ kế hoạch hóa gi đình quản lý để giao cho Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Hòa Bình xây dựng Trụ sở làm việc và khám chữa bệnh
16/05/2016
QĐ-UBND/1472 Thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng xưởng may công nghiệp, trụ sở làm việc và cửa hàng giới thiệu sản phẩm của Công ty TNHH Một thành viên Thăng Long Talimex Hòa Bình
06/06/2016
QĐ-UBND/1474 Thu hồi đất và cho Công ty TNHH Hiếu Hạnh thuê đất thực hiện dự án xây dựng nhà nghỉ, kinh doanh dịch vụ lưu trú tại tổ 11, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình
06/06/2016
QĐ-UBND/1324 Thu hồi đất và cho công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Hiếu Nghĩa thuê đất đầu tư dự án Nhà máy May xuất khẩu Hiếu Nghĩa
19/05/2016
TB-SNN/489 Thông báo công bố công khai Quy hoạch Rà soát, bổ sung quy hoạch Thủy lợi tỉnh HB đến năm 2020 định hướng đến năm 2030
26/09/2017