STT Số-Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
UBND-PVX/258 tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh sau Tết Nguyên đán 2021 22/02/2021
KH-BCS/54 KẾ HOẠCH: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Kết luận số 03-KL/TU ngày 11/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình 19/02/2021
QĐ-UBND/361 QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công công việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2016-2021 19/02/2021
BC-SYT/46 Công tác PCD COVID-19 ngày 18/02/2021 18/02/2021
SNV-VP/420 V/v đăng tải thủ tục hành chính công bố tại Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 lên Cổng thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình 18/02/2021
KH-UBND/28 Thực hiện Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 17/7/2019 của Chính phủ về giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững 17/02/2021
UBND-PVX/240 thực hiện Thông báo số 26/TB-VPCP ngày 08/2/2021 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ trực tuyến với các địa phương về phòng, chống dịch COVID-19 09/02/2021
QĐ-BCĐ/37 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chính quyền điện tử tỉnh Hòa Bình 09/02/2021
QĐ-UBND/342 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình 09/02/2021
BC-BCĐ/35 Kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh Hòa Bình năm 2020; kế hoạch hoạt động năm 2021 08/02/2021
UBND-PVX/208 giải quyết vùng phong tỏa cách ly y tế khu vực có ca bệnh COVID-19 08/02/2021
QĐ-UBND/333 Về việc chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất và cho Công ty Cổ phần 873 – Xây dựng công trình giao thông thuê đất (đợt 1) để thực hiện dự án Khu nhà ở Riverview Lương Sơn tại xóm Mỏ, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 08/02/2021
QĐ-UBND/327 Phê duyệt phương án cấm đường Hòa Bình qua khu vực công trình Nhà máy thủy điện Hòa Bình 08/02/2021
BC-UBND/47 BÁO CÁO Kết quả thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 08/02/2021
KH-UBND/27 KẾ HOẠCH Thực hiện Quyết định số 2269/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp” 08/02/2021
QĐ-UBND/323 Về việc ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021 05/02/2021
VPUBND-PCNXD/930 V/v tăng cường phối hợp công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô. 05/02/2021
QĐ-UBND/301 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Hóa chất, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình 05/02/2021
NQ-HĐND/387 Nghị quyết về việc bãi bỏ Sở Ngoại vụ tỉnh Hòa Bình; dự thảo Nghị quyết về việc về việc quyết định chế độ, chính sách đối với người làm việc thuộc sự nghiệp y tế và sự nghiệp giáo dục ngoài số lượng được Bộ Nội vụ giao năm 2021 05/02/2021
NQ-HĐND/386 Nghị quyết Về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình 05/02/2021