Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản

Hội Nông dân xã Hương Nhượng giúp hội viên phát triển kinh tế

21/06/2017 17:00
Thời gian qua, cùng với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, Hội Nông dân xã Hương Nhượng (Lạc Sơn) đã tích cực tuyên truyền, vận động và định hướng cho hội viên nông dân đưa những giống cây, con mới vào trồng trọt, chăn nuôi. Bên cạnh đó, Hội triển khai thực hiện nhiều giải pháp giúp hội viên phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng góp phần cùng xã thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH.

Hội viên nông dân xóm Bưng, xã Hương Nhượng (Lạc Sơn) tích cực chuyển đổi sang trồng các loại rau, đậu có giá trị kinh tế, nâng cao thu nhập

 Ông Quách Nghinh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết: Hội Nông dân xã Hương Nhượng có 773 hội viên, sinh hoạt ở 8 chi hội và 21 tổ hội. Hàng năm, Hội đã tổ chức phát động phong trào thi đua SX-KD giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng đến các chi hội và hội viên; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phát huy những lợi thế về điều kiện tự nhiên của địa phương và các chính sách hỗ trợ của Nhà nước để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao. Hội đã phát động đến toàn thể cán bộ, hội viên đẩy mạnh thi đua lao động SX-KD, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa cây, con có giá trị hàng hoá vào nuôi, trồng như mía tím, mía nguyên liệu, cây có múi, chăn nuôi gà thả vườn, gà đồi, trâu, bò và lợn..., nhiều hộ đã có thu nhập từ 50-100 triệu đồng/năm. Hiện toàn xã phát triển được trên 60 ha cây có múi tiêu biểu như hộ các ông: Bùi Văn Quê, xóm Bưng trồng 3 ha cam; Quách Văn Nun, xóm Bưng trồng 2 ha cam... Chăn nuôi lợn, gà, dịch vụ buôn bán nhỏ tập trung ở xóm Chum, phố Chum; phát triển chăn nuôi trâu, bò, dê ở xóm Biu, Vín Thượng, Vín Hạ, Hương Hoà.

Ngay từ đầu năm, số hội viên đăng ký SXKD giỏi các cấp có 420 hộ đã có 226 hộ đạt hộ SX-KD giỏi các cấp, trong đó, cấp xã 184 hộ, cấp huyện 53 hộ, cấp tỉnh 23 hộ.

Để giúp hội viên phát triển kinh tế, Hội đã phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng tập huấn cho nông dân kỹ thuật ủ phân hữu cơ vi sinh cho 45 hội viên tại chi hội xóm Chum; phối hợp với Công ty phân bón Lâm Thao tổ chức tập huấn sử dụng phân bón, cách nhận biết phân bón giả, phân bón thật cho 65 hội viên; phối hợp với Trạm BVTV tập huấn hướng dẫn cách sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả trên cây có múi và các loại cây trồng khác... Ngoài ra, Hội hỗ trợ hội viên tiếp cận các nguồn vốn chính sách ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Đến nay, toàn xã có 242 hộ vay vốn của Ngân hàng NN &PTNT với tổng dư nợ trên 10 tỷ đồng bình quân 41,8 triệu đồng/hộ vay và 560 hộ vay vốn của Ngân hàng CSXH với dư nợ trên 10 tỷ đồng trong đó, dư nợ Hội nông dân nhận uỷ thác đạt trên 3,4 tỷ đồng.

Cùng với chăm lo phát triển kinh tế, hội viên nông dân các chi hội xã còn tích cực tham gia xây dựng NTM, hăng hái đóng góp tiền, ngày công xây dựng một số hạng mục công trình của trường mầm non để phấn đấu đạt chuẩn; tham gia cứng hoá đường GTNT theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Đến nay, hệ thống đường GTNT của xã cơ bản được cứng hoá giúp người dân đi lại thuận tiện, góp phần vào phát triển KT-XH.

Ngoài ra, Hội còn phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các buổi tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn thu hút trên 90% hội viên tham gia, giúp các hội viên và người dân xã nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật để nghiêm túc chấp hành góp phần bảo đảm an sinh xã hội, an ninh trật tự ở xã.

 

 

Theo Hải Linh