Lời nói đầu

Lời nói đầu

13/07/2010 17:00

 Để đáp ứng yêu cầu nghiên cứu tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hoà Bình cuả lãnh đạo, chuyên viên các ngành, các cấp và người dùng tin trong ngoài tỉnh. . . Cục Thống kê Hoà Bình biên soạn và phát hành cuốn “Niên giám Thống kê tỉnh Hoà Bình năm 2009”.

Cuốn sách này bao gồm số liệu chính thức các năm 2006,2007,2008 và số liệu sơ bộ năm 2009.
Trong lần biên soạn này, ngoài việc hệ thống hoá số liệu, chúng tôi còn kết hợp chỉnh lý một số chỉ tiêu trên cơ sở kết quả các cuộc điều tra đã được công bố chính thức. Trong quá trình biên soạn mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng chắc chắn không tránh khỏi các sai sót, chúng tôi mong nhận được sự góp ý của các cơ quan, đơn vị và cá nhân để không ngừng nâng cao chất lượng cho việc biên soạn lần sau. Mọi góp ý xin gửi về phòng Tổng Hợp Cục Thống kê tỉnh Hoà Bình (đường Thịnh Lang, phường Tân Thịnh, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình hoặc số máy điện thoại: ( 02183881164).
 Các ký hiệu nghiệp vụ cần lưu ý:
+ Không có hiện tượng kinh tế - xã hội phát sinh (-)
+ Có phát sinh nhưng không thu thập được (...)
 
 
 
                                                                 CỤC THỐNG KÊ TỈNH HOÀ BÌNH
CTTĐT