Quy hoạch xây dựng

Trên 5 tỉ đồng hỗ trợ cứng hoá đường giao thông nông thôn

14/12/2009 17:00

(HBĐT) - Cứng hoá đường giao thông nông thôn với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm đã được các địa phương trong tỉnh hưởng ứng và tích cực thực hiện, góp phần phát triển KT -XH, xây dựng đời sống văn hoá. Tiếp tục thực hiện chương trình, năm 2008, toàn tỉnh có 47 km đường giao thông nông thôn được hỗ trợ kinh phí cứng hoá (8 km loại mặt đường 2m; 23 km loại 2,5 m; 12 km loại 3m và 4 km loại 3,5 m).

Trong đó, huyện Kỳ Sơn được hỗ trợ cứng hoá 4 km, kinh phí 400 triệu đồng; Lương Sơn 4 km, 420 triệu đồng; Đà Bắc 4 km, 320 triệu đồng; Cao Phong 4 km, 400 triệu đồng; Tân Lạc 4 km, 400 triệu đồng; Mai Châu 4 km, 400 triệu đồng; Lạc Sơn 6 km, 740 triệu đồng; Yên Thuỷ 4 km, 400 triệu đồng; Kim Bôi 6 km, 720 triệu đồng; Lạc Thuỷ 4 km, 440 triệu đồng; thành phố Hoà Bình 3 km, 470 triệu đồng. Tổng dự toán kinh phí hỗ trợ cứng hoá đường giao thông nông thôn cho các huyện, thành phố là 5.110 triệu đồng. 

Cẩm Lệ