Tin tức

Cục Thuế: Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức đạo đức công vụ cho công chức thuế

14/07/2020 17:00
Ngày 13/7/2020, Cục Thuế tỉnh Hòa Bình phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức đạo đức công vụ cho công chức thuế.
PGS.TS Nguyễn Văn Hậu Giám đốc Trung tâm NN-TH và Thông tin – Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia trình bày các chuyên đề về đạo đức công vụ tại lớp học.

Tham dự Lễ khai giảng về phía Cục Thuế có ông Phạm Văn Phong, Phó Cục trưởng. Về phía Học viện Hành chính Quốc gia có PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu, Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Thông tin – Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia trực tiếp giảng dạy lớp học, cùng hơn 120 học viên là Lãnh đạo Chi cục Thuế, Lãnh đạo, công chức thuế hiện công tác tại các bộ phận Thanh tra, kiểm tra, quản lý nợ, Đội nghiệp vụ, tổng hợp, kê khai – Kế toán thuế thuộc Cục thuế và Chi cục thuế các huyện, khu vực.

Tại lớp học, các học viên được PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu truyền đat, hướng dẫn giảng dạy các chuyên đề như: Kỹ năng giao tiếp và đạo đức công vụ; Đạo đức công vụ trong hoạt động tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; văn hóa công vụ trong cơ quan Nhà nước; kinh nghiệm thực tiễn trong nước và nước ngoài về xây dựng văn hóa và đạo đức công vụ….

Lớp bồi dưỡng đã góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng cho đội ngũ cho công chức thuế; đảm bảo tính trang nghiêm, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của cán bộ, công chức trong hoạt động công vụ, hướng tới mục tiêu đẩy xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thuế có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực chuyên nghiệp, văn minh, hiện đại đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân; đảm bảo công cuộc cải cách hành chính, xây dựng bộ máy Nhà nước của dân, do dân và vì dân./.

                                                       

Văn Hồng Quý – Cục Thuế tỉnh