Tin tức

Cục Thuế triển khai nhiệm vụ giải pháp phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2020

12/07/2020 17:00
Chiều ngày 02/7/2020, Cục Thuế Hòa Bình tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, biện pháp phấn đấu hoàn thành dự toán 6 tháng cuối và cả năm 2020. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Hồng Long – Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục thuế cùng các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt của Cục thuế và Chi cục Thuế các huyện, khu vực.
Cục trưởng Vũ Hồng Long triển khai nhiệm vụ, giải pháp thu NSNN 6 tháng cuối năm và cả năm 2020

Tính đến 30/6/2020, thu ngân sách ước thực hiện 1.350 tỷ đồng, đạt 31,7% dự toán Chính phủ, đạt 28,2% chỉ tiêu phấn đấu, bằng 92% so cùng kỳ năm 2019, trong đó:

          Thu tiền sử dụng đất: Ước thực hiện 254,2 tỷ đồng, đạt 17% dự toán pháp lệnh, đạt 14,7% dự toán HĐND tỉnh, bằng 338,5% so cùng kỳ.

          Thu từ thuế và phí (không tính tiền sử dụng đất): Ước thực hiện 1.095,8 tỷ đồng, đạt 39,7% dự toán pháp lệnh, đạt 36% dự toán HĐND tỉnh, bằng 78,6% so cùng kỳ, bao gồm: Thu từ Công ty Thủy điện:  Ước thực hiện 206,6 tỷ đồng, đạt 19% dự toán pháp lệnh, đạt 16,6% dự toán HĐND tỉnh, bằng 42,9% so cùng kỳ. Trên cơ sở sản lượng thủy điện đạt 2,045 tỷ kwh, bằng 42,9% so cùng kỳ (giảm 2,72 tỷ kwh). Thu thuế, phí (trừ thủy điện): Ước thực hiện 889,2 tỷ đồng, đạt 53% dự toán pháp lệnh, đạt 49% dự toán HĐND tỉnh, bằng 98% so cùng kỳ.

So với dự toán Chính phủ giao: Có 12/16 khoản thu đạt trên mức bình quân chung (31,7%) là: Thu tiền thuê đất 242%; Thu cấp quyền KTKS, KT tài nguyên nước 89,7%; Thu khác NS 64,7%; TNCN 55%; Lệ phí trước bạ 49,6%; Thu cố định tại xã 49%; Phí và lệ phí 45,6%; Thuế Bảo vệ môi trường 44,5%; Thu từ xổ số 44,5%; DNNN ĐP 43,6%; Thuế CTN - NQD 39%; Thu từ DN ĐTNN 36,5%.

  So với cùng kỳ năm 2019: Có 6/16 khoản tăng thu là: Thu tiền sử dụng đất 338,5%; Thu tiền thuê đất 243,8%; Thu khác NS 155%; Thu từ xổ số 120,6%; Thuế thu nhập cá nhân 104,6%; Thu cấp quyền KTKS, KT tài nguyên nước 102,7%.

Thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2020 trong điều kiện tình hình kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh covid-19, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp suy giảm nghiêm trọng. Thời tiết bất thường, lượng nước cung cấp cho hồ thủy điện Hòa Bình không đủ cho việc sản xuất điện, dẫn tới sản lượng điện của Công ty Thủy điện Hòa Bình đạt rất thấp, ước đạt 2,045 tỷ kwh, bằng 42,9% so cùng kỳ, dẫn tới làm giảm số thu ngân sách khoảng 283 tỷ đồng. Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho người nộp thuế.... làm ảnh hưởng không nhở tới số thuế nộp ngân sách nhà nước.

Công tác thu ngân sách luôn được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh; Ban chỉ đạo thu, nộp ngân sách; sự phối hợp của các ngành; UBND các huyện, thành phố, đồng thời với việc Cục Thuế quán triệt và triển khai nghiêm túc các giải pháp về thu theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế, UBND tỉnh. Các phòng, các Chi cục đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác, nên nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng đầu năm 2020 cũng đã đạt được những kết quả nhất định.

 Phát biểu, chỉ đạo hội nghị, Cục trưởng Vũ Hồng Long biểu dương những thành tích mà các đơn vị đã nỗ lực, cố gắng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm và nhấn mạnh: Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm và cả năm 2020, đề nghị các đơn vị tập trung vào 5 nhiệm vụ và 4 giải pháp cụ thể đã được thảo luận tại Hội nghị. Trong đó, nhiệm vụ hàng đầu là hoàn thành mục tiêu thu NSNN cả năm là 4.780 tỷ đồng, đạt 100% dự toán được Bộ Tài chính giao. Triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, trong đó tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn lậu thuế và đẩy mạnh công tác quản lý nợ đọng thuế; hoàn thành chỉ tiêu thu nợ và chỉ tiêu thanh tra, kiểm tra. Tăng cường quản lý các nguồn thu XDCB vãng lai, xây dựng nhà trong dân, quản lý tốt hộ kinh doanh về số lượng và số thuế, tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 94 về khoanh nợ, xóa nợ thuế…

Tiếp tục đẩy mạnh công tác hiện đại hoá quản lý thuế gắn với cải cách thủ tục hành chính để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ, các Chương trình hành động của ngành, địa phương.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương nội ngành, đổi mới phương pháp làm việc, chấn chỉnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ; Thực hiện tốt chương trình phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan thuế.

Đối với nhóm giải pháp, cần tập trung vào nhóm giải pháp về thu ngân sách, đồng thời chủ động, linh hoạt trong lựa chọn, ưu tiên áp dụng các giải pháp phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị nhằm phát huy tối đa hiệu quả của từng giải pháp./.

                                                           

Văn Hồng Quý - Cục thuế