Tin tức

Hỗ trợ người nộp thuế là nhiệm vụ hàng đầu trong giai đoạn hiện nay

14/06/2020 17:00
Nhằm hỗ trợ người nộp thuế (NNT) khắc phục hậu quả của dịch Covid-19, để sớm ổn định sản xuất kinh doanh, ngày 10/6 Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 cục thuế tỉnh, TP để triển khai các biện pháp hỗ trợ NNT trong tình hình mới.
Hỗ trợ người nộp thuế tại bộ phận “một cửa” Cục Thuế tỉnh Hòa Bình

Sau khi nghe một số Cục Thuế báo cáo tình hình thu NSNN, thông tin liên quan đến hỗ trợ NNT trong bối cảnh nền kinh tế dần trở lại hoạt động bình thường, Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn có ý kiến chỉ đạo, để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020, cơ quan thuế các cấp cần đặt mục tiêu hỗ trợ NNT lên hàng đầu. Ngành thuế cả nước phải thực hiện những hành động cụ thể để thực sự là người bạn đồng hành của doanh nghiệp, hỗ trợ NNT vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất, từ đó đóng góp cho ngân sách, giúp Ngành thuế hoàn thành nhiệm vụ năm 2020. 

Tổng cục trưởng yêu cầu, toàn ngành tập trung tăng cường công tác hỗ trợ NNT, đảm bảo các Nghị quyết, Nghị định về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cá nhân thực sự đi vào cuộc sống. Cụ thể, cơ quan thuế chủ động tuyên truyền và phối hợp với cơ quan thông tấn báo chí phổ biến các nội dung của Nghị định 41, đảm bảo mọi NNT hiểu rõ phạm vi, đối tượng, thời gian, trình tự, thủ tục, giúp NNT thực hiện đúng và kịp thời chính sách hỗ trợ của Nhà nước. “Hạn cuối để NNT gửi giấy đề nghị gia hạn là 31/7, do đó trong tháng 6 và 7 cơ quan thuế các cấp cần triển khai tích cực để thực hiện nội dung này”. Đồng thời, toàn ngành thực hiện nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin liên quan đến hướng dẫn NNT nộp giấy đề nghị gia hạn theo nhiều phương thức khác nhau, như Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế, Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đường bưu điện và tiếp nhận tại bộ phận một cửa của cơ quan thuế. Đặc biệt, hệ thống công nghệ thông tin cần được vận hành thông suốt 24/7, tạo điều kiện để NNT có thể nộp giấy đề nghị gia hạn mọi lúc, mọi nơi. Cùng với đó, các Cục Thuế chỉ đạo các Chi cục Thuế phối hợp với UBND xã, phường rà soát các hộ kinh doanh thuộc đối tượng hỗ trợ theo Nghị quyết 42; đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện theo Nghị quyết 954 của Quốc hội về giảm trừ gia cảnh, tạo điều kiện nâng cao thu nhập và giảm bớt khó khăn cho NNT trong bối cảnh hiện nay.

Tổng cục trưởng cũng yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc xây dựng Thông tư hướng dẫn Nghị quyết 94 để từ 1/7/2020, góp phần tháo gỡ khó khăn cho NNT. Tuy nhiên, kiên quyết cưỡng chế thu hồi nợ thuế đối với những doanh nghiệp chây ỳ, đảm bảo công bằng cho NNT, tạo môi trường tốt cho hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, tiếp tục thực hiện công tác hoàn thuế GTGT theo đúng quy định pháp luật, góp phần hỗ trợ nguồn vốn cho doanh nghiệp kinh doanh; không tổ chức thanh kiểm tra đối với các doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm, doanh nghiệp bị thiệt hại do dịch bệnh để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung giải quyết khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục hoàn thiện quy trình khai nộp thuế điện tử, hoá đơn điện tử, tạo điều kiện cho NNT thực hiện nghĩa vụ với NSNN mà không cần trực tiếp đến cơ quan thuế. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện kỷ cương kỷ luật của cán bộ công chức, không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, vi phạm quy định của ngành. Đối với những công chức thường xuyên tiếp xúc với NNT, khi tiếp xúc phải từ 2 người trở lên tại địa điểm cơ quan thuế, hoặc trụ sở NNT. Đối với trường hợp công chức vi phạm, phải tiến hành kỷ luật nghiêm; phải tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu.

Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn yêu cầu, toàn ngành nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ thu NSNN. Đồng thời, bám sát tình hình thu của từng lĩnh vực, sắc thuế, chủ động xây dựng dự toán cho năm 2021. Cùng với đó, công tác quản lý nợ, thanh kiểm tra cần thực hiện phù hợp với tình hình mới do tác động của Covid-19, đảm bảo quy trình quản lý và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huy động nguồn thu cho NSNN./.

                                                              

 

Văn Hồng Quý - Cục Thuế Hòa Bình