Tin tức

Đảng bộ Cục Thuế Hòa Bình quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025

24/05/2020 17:00
Nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua, công tác thu NSNN của Cục Thuế Hòa Bình gặp đã gặp phải không ít khó khăn, thách thức, kinh tế có sự tăng trưởng nhưng vẫn ở mức thấp và chưa thực sự bền vững; chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm; công tác thu hút đầu tư, thúc đẩy thị trường, phát triển doanh nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu; một số cơ chế chính sách về thuế, phí có sự thay đổi làm giảm nguồn thu; tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến kết quả thu NSNN.
Đoàn chủ tịch Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Thuế lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025

Tuy nhiên Đảng bộ Cục Thuế đã tập trung làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, tranh thủ sự ủng hộ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, sự phối hợp của các Sở, Ban, Ngành, do đó Đảng bộ Cục Thuế nhiệm kỳ qua đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, số thu ngân sách hàng năm luôn hoàn thành vượt mức và có sự tăng trưởng so với cùng kỳ, cụ thể: Năm 2015, thực hiện 2.531 tỷ đồng, đạt 133% dự toán, tăng 15% so với cùng kỳ; Năm 2016 thực hiện 3.001 tỷ đồng, đạt 118% dự toán, tăng 19% so với cùng kỳ; Năm 2017 thực hiện 3.084 tỷ đồng, đạt 118% dự toán, tăng 3% so với cùng kỳ; Năm 2018 thực hiện 3.243,4 tỷ đồng, đạt 121%  dự toán, tăng 6% so với cùng kỳ; Năm 2019 thực hiện 3.391,2 tỷ đồng, đạt 114%  dự toán, tăng 5% so với cùng kỳ; Năm 2020, dự toán Chính phủ giao cho ngành thuế Hoà Bình là 4.261,5 tỷ đồng, thực hiện nhiệm vụ thu trong bối cảnh diễn ra dịch bệnh Covid 19, sản lượng nước hồ thủy điện Hòa Bình đạt thấp và Chính phủ thực hiện các chính sách giảm, giãn thuế để hỗ trợ SXKD cho người nộp thuế, Cục Thuế sẽ nỗ lực, quyết tâm phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu. Liên tục các năm từ 2015 đến 2019, Cục Thuế tỉnh Hòa Bình được Tổng cục Thuế đánh giá, xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Bộ Tài chính tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. Năm 2017, Cục Thuế tỉnh Hòa Bình được tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua khối các cơ quan quản lý Nhà nước về Kinh tế - Thống kê.

Bên cạnh việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Đảng bộ Cục Thuế còn tập trung chỉ đạo triển khai làm tốt Kế hoạch cải cách quản lý thuế giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2710/QĐ-BTC ngày 20/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, bao gồm: duy trì việc thực hiện Hệ thống Quản lý Chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001: 2008; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Thực hiện tốt các chức năng quản lý thuế. Công tác Đảng luôn được quan tâm, kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng trong nhiệm kỳ: 100% Đảng bộ bộ phận, Chi bộ trực thuộc đều được đánh giá phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó Đảng bộ bộ phận, Chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” đạt gần 20%.

Đảng bộ Cục Thuế đã tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua việc học tập quán triệt hầu hết các công chức, đảng viên đã nêu cao tính tiền phong gương mẫu, đi đầu trong việc nghiên cứu, học tập Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Trong nhiệm kỳ đã cử 20 quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng; Cử 28 đảng viên mới tham gia học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng. Đảng bộ đã xem xét đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh quyết định kết nạp 19 quần chúng ưu tú vào Đảng, bằng 190% Nghị quyết đại hội.

Phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, Đảng bộ đã nỗ lực phấn đấu đạt những kết quả quan trọng, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng, xây dựng cơ quan và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội. Toàn bộ 06 chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra đều đạt và vượt. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục được nâng lên; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tạo được chuyển biến tích cực, góp phần khắc phục được những hạn chế, yếu kém trước đây; phương thức lãnh đạo có nhiều đổi mới, thiết thực, phù hợp với thực tiễn. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên; đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; xây dựng Đảng bộ, cơ quan và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch của Tỉnh ủy Hòa Bình, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Cục Thuế; Để đánh giá những thành tựu, kết quả đã đạt được cũng như hạn chế, thiếu sót. Ngày 20/5/2020, Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Hòa Bình tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 với 15 đồng chí và bầu chức danh Bí thư Đảng ủy Cục Thuế tỉnh Hòa Bình đối với đồng chí Vũ Hồng Long, Cục trưởng Cục Thuế.

Phát huy những thành tích đã đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế yếu kém trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Cục Thuế quyết tâm Lãnh đạo ngành thuế hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao và các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra; xây dựng tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ quan văn hoá. 100% các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM và các Nghị quyết của TW về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; 100% các cấp ủy và các chi bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề theo quy định; Phấn đấu cả nhiệm kỳ kết nạp được 10 đảng viên trở lên; Cơ quan và các tổ chức đạt danh hiệu: Cơ quan văn hoá; Công đoàn cơ sở xuất sắc; Chi đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh và tự vệ vững mạnh.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải tiến tác phong, lề lối và phương pháp làm việc. Triển khai kịp thời các Luật thuế, Luật Quản lý thuế và chính sách mới được ban hành; nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế kết hợp với làm tốt các chức năng, quy trình quản lý thuế; Tăng cường việc phối hợp với các ngành chức năng trong việc kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm và tội phạm trong lĩnh vực thuế, hoá đơn bất hợp pháp. Tăng cường công tác chống thất thu thuế, giảm nợ thuế; Thực hiện tốt quy chế dân chủ, các quy chế hoạt động, chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho đảng viên, công chức.

Đảng bộ tiếp tục làm tốt công tác tự phê bình và phê bình, đấu tranh chống tham ô, tham nhũng, lãng phí; giữ gìn đoàn kết nội bộ, xây dựng Đảng bộ, cơ quan, đoàn thể trong sạch vững mạnh. Thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện các Nghị quyết của Trung ương nhằm ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Với phương châm “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Trí truệ” Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Hòa Bình phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Thuế và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra./.

                                           

Văn Hồng Quý - Cục Thuế Hòa Bình