Tin tức

Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Thuế Hòa Bình lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025

20/05/2020 17:00
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 187-KH/ĐU ngày 12/12/2019 của Đảng ủy Cục Thuế về việc đại hội các tổ chức đảng trực thuộc tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Thuế lần thứ X, (nhiệm kỳ 2020-2025).
Đồng chí Vũ Hồng Long, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thuế phát biểu tại Đại hội.

Ngày 20/5/2020, Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Hòa Bình tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có đồng chí Đoàn Văn Thu, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; Lãnh đạo một số ban Đảng thuộc Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh; Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Thuế, cùng 99 đại biểu chính thức đại diện cho 323 đảng viên thuộc các Chi đảng bộ Chi cục Thuế huyện, khu vực về dự Đại hội.

Tại Đại hội đã nghe báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Thuế lần thứ IX. Với sự nỗi lực, đoàn kết và quyết tâm của Ban Thường vụ, Đảng ủy Cục thuế trong nhiệm kỳ qua đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả mà Nghị quyết đại hội đề ra; Trong đó thu ngân sách Nhà nước số thu hàng năm luôn tăng trưởng cao so với năm trước, cụ thể: Năm 2015 thu bằng 115% so năm 2014; Năm 2016 thu bằng 119% so năm 2015; Năm 2017 thu bằng 103% so năm 2016; Năm 2018 thu bằng 106% so năm 2017; Năm 2019 ước thu bằng 105% so với năm 2018. Tính đến năm 2020 (năm cuối nhiệm kỳ) dự toán thu ngân sách được Chính phủ giao cho ngành thuế Hòa Bình là 4.261,5 tỷ đồng, thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh diễn ra dịch bệnh Covid-19, lượng nước hồ thủy điện Hòa Bình thấp và Chính phủ thực hiện các chính sách giảm, giãn thuế để hỗ trợ SXKD cho người nộp thuế, Cục thuế Hòa Bình sẽ nỗ lực, quyết tâm phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu NSNN.

Báo cáo chính trị cũng nêu rõ sự lãnh đạo của Đảng ủy về công tác tư tưởng chính trị thường xuyên quan tâm, quán triệt đến từng chi bộ đảng, cán bộ và đảng viên nên tư tưởng cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ được ổn định, nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước. Công tác xây dựng tổ chức, cán bộ và đảng viên đã sắp xếp tinh gọn bộ máy và sáp nhập 11 Chi cục Thuế huyện, thành phố còn 6 Chi cục Thuế huyện, khu vực;

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Cục Thuế luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, địa phương; tập thể Đảng bộ luôn đoàn kết, thống nhất thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh, hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Đảng ủy đã chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng tư tưởng chính trị, tuyên truyền phổ biến và quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Đảng ủy đã làm tốt công tác bồi dưỡng, quy hoạch, đào tạo cán bộ; tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên và quần chúng tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị.

 Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 với 15 đồng chí, lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu chức danh Bí thư Đảng ủy Cục Thuế tỉnh Hòa Bình khóa X, nhiệm kỳ 2020 -2025 đối với đồng chí Vũ Hồng Long, Cục trưởng Cuc Thuế và bầu 12 đồng chí là đại biểu chính thức và 01 đồng chí dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đoàn Văn Thu, Tỉnh Ủy viên, Bí thư Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình đã chúc mừng và biểu dương kết quả đạt được của Đảng bộ Cục Thuế 5 năm qua. Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ cần quyết tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kịp thời nắm bắt, định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên, tổ chức tốt việc quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết, quy định của cấp trên; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; quan tâm, chăm lo, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể; phấn đấu thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới ngành thuế Hòa Bình tiếp tục phấn đấu xây dựng, gìn giữ và phát huy giá trị cốt lõi, đó là “Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính - Đổi mới”, 4 giá trị cốt lõi này sễ là tấm gương cho mỗi hành động của cán bộ ngành thuế khi thực thi công vụ được giao, là thước đo giám sát thực thi các cam kết và xây dựng hình ảnh cán bộ công chức ngành thuế Hòa Bình ngày càng thân thiện, chuyên nghiệp, công tác quản lý thuế rõ ràng, minh bạch đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mọi tổ chức, cá nhân người nộp thuế.

Với tinh thần “ Đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và đổi mới” Đại hội đã biểu quyết thống nhất 100% về Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Hòa Bình lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

                                                             

Văn Hồng Quý - Cục Thuế Hòa Bình