Tin tức

Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ nhiều giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp

10/05/2020 17:00
Việc giảm thu thuế, hay một số khoản phí, lệ phí sẽ góp phần tiết giảm chi phí cho doanh nghiêp (DN). Mức miễn, giảm phí, lệ phí đã thể hiện sự chia sẻ giữa Nhà nước và người dân, DN trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, tuy về ngắn hạn có thể giảm thu ngân sách, nhưng về dài hạn DN kinh doanh thuận lợi sẽ tạo ra nhiều nguồn thu thuế, tạo ra nhiều việc làm và sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính đã đề xuất giảm một loạt các loại phí, lệ phí.
Tiếp nhận thủ tục hành chính thuế của NNT tại bộ phận “một cửa” Cục Thuế tỉnh Hòa Bình

Bộ Tài chính đã chủ động chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát để ban hành theo thẩm quyền (hoặc trình Chính phủ) ban hành quy định miễn, giảm phí, lệ phí như: Miễn lệ phí môn bài đối với: hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp; DN, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập mới trong năm đầu; chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện do DN nhỏ và vừa thành lập... Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã quyết định giảm nhiều khoản phí, lệ phí với mức giảm cao như: giảm 70% mức thu lệ phí đăng ký DN; giảm 67% mức phí công bố thông tin DN; giảm 50% mức phí thẩm định cấp lại giấy phép hoạt động bưu chính; giảm từ 50 - 70% phí thẩm định cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bưu chính.

Bộ Tài chính cũng đã đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát, đề xuất miễn, giảm mức thu phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Bộ đã nhận được văn bản của 12 bộ. Trong đó, có 7/12 bộ đề xuất giảm các khoản phí, lệ phí đến hết năm 2020 gồm: giảm 20% mức phí thẩm định cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước; giảm 30% mức phí khai thác dữ liệu khí tượng thủy văn; giảm 50% mức thu phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức tín dụng; giảm 50% mức phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng; phí thẩm định thiết kế dự án đầu tư xây dựng; lệ phí cấp giấy chứng chỉ hành nghề xây dựng cho cá nhân và lệ phí cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng cho tổ chức.

Ngoài ra, các bộ đề xuất: giảm 50% phí đăng ký giao dịch đảm bảo, phí đăng ký văn bản thông báo về xử lý tài sản đảm bảo; giảm 50% mức thu 20 khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán; giảm 50% mức thu phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế và nội địa; giảm 30% mức thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động...

Ngay khi nhận được đề xuất của các bộ, Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo thông tư quy định miễn, giảm phí, lệ phí và gửi xin ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân theo quy định. Các đề xuất giảm phí, lệ phí này đều dự kiến thực hiện đến thời điểm hết năm 2020. Đồng thời tiến hành nghiên cứu một số chính sách thuế để trình các cấp có thẩm quyền ban hành trong thời gian tới, như: áp dụng thuế suất 15% đối với DN siêu nhỏ; thuế suất 17% đối với DN nhỏ;  miễn thuế thu nhập DN 2 năm liên tục kể từ khi có thu nhập chịu thuế đối với DN nhỏ, DN siêu nhỏ được thành lập mới từ hộ kinh doanh. Chính sách về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp; điều chỉnh tăng mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân, giảm nghĩa vụ thuế cho người dân....Ước tính, các giải pháp về miễn, giảm thuế, phí và lệ phí sẽ làm giảm thu NSNN khoảng 40.000 tỷ đồng.

Theo ông Phạm Đình Thi – Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính), dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động nhiều mặt đến tình hình kinh tế - xã hội, Bộ Tài chính đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành rà soát các khoản phí, lệ phí là đầu vào của DN. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã ban hành thẩm quyền, hoặc trình Chính phủ ban hành nhiều quy định để hỗ trợ DN, đặc biệt là các đối tượng DN chịu nhiều tác động trực tiếp bởi dịch bệnh. Việc giảm thu thuế, hay một số khoản phí, lệ phí sẽ góp phần tiết giảm chi phí cho DN. Mức miễn, giảm phí, lệ phí đã thể hiện sự chia sẻ giữa Nhà nước và người dân, DN trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, tuy về ngắn hạn có thể giảm thu ngân sách, nhưng về dài hạn DN kinh doanh thuận lợi sẽ tạo ra nhiều nguồn thu thuế, tạo ra nhiều việc làm và sự phát triển bền vững của nền kinh tế./.

                                           

Văn Hồng Quý - Cục Thuế Hòa Bình