Tin tức

Đảng bộ Cục Thuế nghiên cứu học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

25/03/2020 17:00
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 258-KH/ĐU, ngày 07/02/2020 của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh về học tập và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Đồng chí Đoàn Văn Thu – Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh triển khai nội dung Chuyên đề năm 2020

Ngày 25/3/2020, Đảng bộ Cục Thuế tổ chức Hội nghị nghiên cứu học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho toàn thể Đảng viên tại Cơ quan Cục Thuế và Đảng bộ bộ phận Chi cục Thuế khu vực Hòa Bình – Đà Bắc. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng bộ – Phó Cục trưởng; Đồng chí Vũ Hồng Long, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hòa Bình.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Đồng chí Đoàn Văn Thu, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trực tiếp giới thiệu khái quát về các nội dung của chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành kết hợp tuyên truyền phổ biến các văn bản, tài liệu, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước nhằm triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch của cấp trên và cơ quan, qua đó nâng cao trách nhiệm trong công tác của người lao động trong đơn vị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ do cấp trên giao.

Thông qua hội nghị, giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời nắm được nội dung cơ bản của chủ đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Triển khai thực hiện nhanh chóng, hiêu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” góp phần vào việc xây dựng Đảng bộ và cả hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, hướng tới mục tiêu góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp. Tuyên truyền, phát hiện, biểu dương những điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh./.

 

                                                                       

 

Văn Hồng Quý - Cục Thuế tỉnh